Toekarena

TSENAN’NY SADC: Sehatra hahafaha-manarina ny toekaren’i Madagasikara

“30%-n’ny fanondranana ataon’i Madagasikara amin’ny tontolon’ny lamba, dia saika mankao amin’ny tsenan’ny Sadc avokoa”, hoy ny minisitry ny Indostria, Varotra sy ny Asan-tanana, Rakotomalala Lantosoa

Sehatra hahafaha-manarina ny toekaren’i Madagasikara
Azo hiarahana miasa tsara ireo firenena mpikambana ao amin’ny Sadc

“30%-n’ny fanondranana ataon’i Madagasikara amin’ny tontolon’ny lamba, dia saika mankao amin’ny tsenan’ny Sadc avokoa”, hoy ny minisitry ny Indostria, Varotra sy ny Asan-tanana, Rakotomalala Lantosoa. Tsy ny “Agoa” ihany, araka ny nambarany, no tokony imasoan’i Madagasikara, fa mila manokatra sy mitady tsena vaovao hatrany isika. Izy izay nanamafy fa tena zava-dehibe amin’ny Madagasikara ny maha-mpikambana eo anivon’ity vondrona ity, indrindra amin’ny lafiny fifanankalozana ara-barotra. Ny Fitondram-panjakana ankehitriny dia manao laharam-pahamehana amin’ny resaka famoronana “Indostria”, na ilay antsoina hoe “Industrialisation”. Rariny, noho izany, raha ampitomboina ny fifandraisana sy ny tsena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, mba hahafahana manodina araka ny tokony ho izy ny vokatra avy Madagasikara. “Efa besaka ny fifampiraharahana mandeha ankehitriny amin’ny lafiny “Agro-alimentaire”, hoy ny fanazavany. Isany vokatra malagasy azo trandrahana ho amin’io tsena ny vary, letisia, katsaka ary mangahazo, araka ny nambarany hatrany. Lalana iray hahafahana manarina indray ny toekarem-pirenena noho izany ny fahazoana tsena ao amin’ny Sadc.

Fampandrosoana ara-indostrialy

Ny 13 Aogositra las teo, nandray anjara tamin’ny Filan-kevitry ny Minisitra eo anivon’ny Sadc ny firenena Malagasy, izay natao tamin’ny alalan’ny « visioconférence ». Ny minisitry Raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Oliva no nitarika ny délégasiona malagasy tamin’izany, niarahana tamin’ny minisitry ny Indostria, Varotra sy ny Asan-tanana, Rakotomalala Lantosoa. Nodinihana nandritra ny fihaonana ny fomba fanatanterahana ny fihaonana tampony andiany faha-39 eo anivon’ny Sadc izay miompana manokana mikasika ny tontolo mitsimbina ny fampandrosoana ara-indostrialy iarahana maharitra, fampandrosoana ara-barotra iarahana isam-paritra any ifotony, ary ny famoronana asa ho an’ny mponina. Manoloana ny zava-misy ara-pahasalamana dia nibanjina ny fiantraikan’ny fisian’ny valan’aretina Covid19 eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany koa ireo minisitra ary koa ny fanohanana azon’ny eo anivon’ny SADC atao. Tsara ny manamarika fa Fikambanana ara-toekarena ivondronan’ireo firenena aty amin’ny tapany Atsimon’i Afrika ny Sadc. Mpikambana feno ao anatin’izany i Madagasikara, ary mandray anjara amin’ireo hetsika sy fivoriana hatao hampandrosoana ny vondrona sy ireo firenena mpikambana ao tsirairay avy. Ankoatra ny lafiny politika, isany sehatra hahafahana mananaraotra amin’ny lafiny ara-toekarena, indrindra ny varotra, ao amin’ny fikambanana ity. Isan’ny efa nilaza ny fanohanany an’i Madagasikara amin’ny fitakiana ireo Nosy manodidina ny Sadc. Fihetsika izay mifanojo tanteraka amin’ny antom-pisian’ny vondrona, hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, satria natao indrindra hiadiana amin’ny fanjanahantany ny namoronana ny Sadc tany am-boalohany.

Fermer