SamihafaSongadim-baovaoSosialy

FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : Paikady mahomby ny fampiroboroboana ny arina fandrehitra biolojika

Fako biolojika, toy ny ravin-kazo maina, tsy misy plastika, no dorana. Avy eo, ny tapa-porohana azo avy amin’iny ravin-kazo maina iny no afangaro amin’ny tany manga sy tain’omby, ary volavolaina miaraka. Rehefa vita izany dia hatapy amin’ny masoandro ho maina”, ireo no dingana arahina, hoy Irina, raha te hamokatra arina fandrehitra biolojika, sady miaro ny tontolo iainana ihany koa. Irina izay solontenan’ny mpianatra avy eo anivon’ny Inscae, mivondrona amin’ny tetikasa fanohanana ny Akany Avoko etsy Ambohidratrimo, izay mpamokatra sy mpampiasa ny arina fandrehitra biolojika.

Isany naharesy lahatra ireto vondrona tanora ireto hanohana ity tetikasa ao amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo ity ny fahitana ny fahasimban’ny tontolo iainana ankehitriny. Isany antony lehibe mahatonga izany ny doro tanety sy ny fanamboarana arina fandrehitra amin’ny alalan’ny fanapahana ala. Ho an’ity Akany ity manokana dia efa fanaony ny manodina ny fako ho tonga arina fandrehitra miaro ny tontolo iainana. “Manana vina izahay ny hanatsara ny kalitaon’ny arina fandrehitra ataon’izy ireo, no ihany koa, hampahafantatra ny vokatra avy amin’ity Akany ity mba ho fantatry ny besinimaro. Izany hoe, sady fanomezana asa ho an’ireo eo anivon’ny Akany izany, no hahatonga azy ireo hanana fahaleovantena ara-bola”, hoy Herdo, solontenan’ny mpianatra.

Mendrika tohanana

Araka ny fanazavana, efa nomena fampiofanana ara-teknika amin’ny fanaovana ny arina fandrehitra amin’ny alalan’ny fako ny teo anivon’ny Akany Avoko. Ny fikambanana AIM’ALA no miara-miasa amin’ireto tanora ireto amin’ny fanomezana io fiofanana io, izay efa manana traikefa amin’ny fanodinana fako ho tonga arina fandrehitra. Marihana fa omaly sy androany no nandeha ny fiofanana nataon’ity fikambanana ity. Ho an’ny anio manokana, fiofanana manodidina ny fitantanana amin’ny ankapobeny eo anivon’ny Akany no ho tanterahina.

Tsy hijanona hatreo anefa ny tetikasan’ireto tanora ireto fa hisy fanomezana fitaovana ho an’ny eo anivon’ny Akany ihany koa. “Efa mitady mpiara-miasa izahay amin’izao, saingy, noho ilay fahasahirana nateraky ny Covid-19 anefa dia saika nanda ny fangatahana fiarahamiasa nataonay avokoa ireo orinasa rehetra natonina hatreto”, hoy Irina. Zava-dehibe anefa ity tetikasa ity, izay hisy fiantraikany lehibe amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny tontolo iainantsika eto Madagasikara, ka antony iantsoana fanohanana sy fiaraha-miasa amin’ny rehetra. Marihana fa ny vola azo avy amin’ny tetikasan’ireto tanora ireto dia atolotra avy hatrany ho an’ny Akany Avoko hampiroboroboana ny tetikasa fanodinana ny fako ho tonga arina fandrehitra biolojika.

Fermer