SamihafaSongadim-baovaoSosialy

HOPITALY ANOSY AVARATRA: Voakolokolo tanteraka ny zaridaina sy ny tokotany rehetra

Tao amin’ny hopitaly Anosy Avaratra no nanatanteraka ny hetsika « Tagnamaro : Andron’ny olom-pirenena » ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina foibe izay notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo. Niompana tamin’ny fanadiovana, fanamboarana ny zaridaina, fikolokoloana ny manodidina rehetra no asa natao. Niara-nientana tamin’izany ny mpiasan’ny hopitaly sy ny mponina teny an-toerana. Hetsika izay tsy nivaona tamin’ny lalan-tsaina nametrahana ny Tagnamaro hatrany am-boalohany. Tazana niray feo sy niray hina teny an-toerana avokoa, araka izany, ny fianakaviamben’ny Minisitera, ankoatra ireo izay namita iraka tany amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany.

Tao Mananjary

Noho izany indrindra, nafana koa ny Tagnamaro tao amin’ny Distrikan’i Mananjary, Faritra Vatovavy Fitovinany. Nisolo tena ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina tany an-toerana ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny Tale Jeneralin’ny Kolontsaina, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa eo anivon’ny ministera. Fanatsarana fotodrafitrasa iombonana no nanatanterahana ny asa natao. Nomena aina vao indray ka navadika Tranomboky eny ifotony na « bibliothèque communautaire” ilay « Batiment de conditionnement de produits locaux », izay notantantan’ny Minisiteran’ny Varotra tany aloha. Nasiam-panamboarana avokoa ny vata-trano iray manontolo. Notafoana fanitso ny trano, nolokoina ihany koa ny rindrina rehetra na anatiny na ivelany, napetaka ny valon-drihana sy ny varavarana rehetra, namboarina ihany koa ny “dalage » mba hananana endrika tsara ity trano ity.

Niara-nisalahy tamin’ny fanatanterahana ny asa ihany koa ny Governoran’ny Faritra Vatovavy Fitovinany sy ireo manam-pahefana isan-tokony ao Mananjary. Tafita ny hafatra sy ny lalan-tsaina voizin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina amin’ny alalan’ny Tagnamaro, dia ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin’ny alalan’ny hetsika sy asa tsy sandaina vola, araka ny fampitam-baovao. Nifanome tanana ny rehetra ary nankasitrahan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina avokoa ireo nandray anjara sy nanampy tamin’ny fanatontosana ny Tagnamaro tao Mananjary.

Nanamarika avokoa ny Faritra maro

Ankoatra ireo anefa, saika tsy nanadino ity sabotsy fahatelon’ny volana ity avokoa ireo rantsamangaika rehetra isam-paritra afakomaly. Ho an’ny tao Antsohihy manokana, vita hatreo ny fijaliam-bahoaka izay mampiasa ny lalana avy eo sampanana Radio Andrea midina any Tsaramandroso, eny amin’ny « Star » fokontany Ambalabe-Est. Ny sabotsy teo tokoa mantsy niara-nifarimbona ny fokonolona sy ireo tompon’andraikitra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, notronin’ireo mpiasa tao aminy, nanajary sy nanadio ity làlana ity. Nanome tanana goavana tamin’izany ny Governoran’ny faritra Sofia, izay nanome fiara vaventy entina hanamora amin’ny famitana izao asa fanamboaran-dàlana izao.

Ho an’ny tao Tsiroanomandidy indray, ny fokontany Andrefanigara Distrika Tsiroanomandidy no nanantanterahina ny Tagnamaro. Niavaka ny fomba nentina nanamarihana ny Tagnamaro satria noezahina notrandrahina hifanaraka amin’ny filan’ny olona eny ifotony ny asa notanterahina. Tamin’izany dia ny fanaovana lakandrano, fanarenana ny lalana ary fanadiovana faobe ny fokontany no asa nentina nanamarihana izany.

Fermer