Fanadihadiana ManokanaSongadim-baovaoSosialy

ADY AMIN’NY FAHANTRANA : « Isan’ny vahaolana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy », hoy i Mialy Rajoelina

Anisany nanamarika ny andron’ny vehivavy 08 marsa tamin’ity taona 2021 ity ny fandraisan’anjara sy fitarihan’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina. Anisany nivoitra tamin’ny lahateniny, fa “isany vahaolana hampandroso firenena ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy”. Niavaka ny ivon’ny fankalazana io andron’ny vehivavy io tao an-dRenivohitry ny faritra Diana, na dia tsy natao ofisialy aza, noho ny mbola fisian’ny valanaretina covid-19. Ankehitriny, efa azo lazaina fa manjaka tanteraka ny miralenta, na dia tsy amina fiarahamonina rehetra, aza. Hita soritra, anefa izany, raha tsy hilaza afa-tsy eo amin’ny fitantanan-draharaham-pirenena. Anisany nandray anjara mivantana, ary tsy nikely soroka fa nirotsaka an-tsehatra nanatona ireo vehivavy manerana ny faritra isanisany noteteziny, ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina sady filohan’ny “fikambanana Fitia”. Nambarany tamin’ny lahateniny talohan’io ivon’ny fankalazana omaly io, fa “ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy anatin’ny fampandrosoana dia andry iray entina hiadiana ny fahantrana”, izay manaporofo ny zava-misy amin’izao fotoana. Ny fanatanterahana izany dia ilaina, hoy izy, ny miaina anaty filaminana sy fahavitan-tena tanteraka, ary ny fiofanana mifandraika amin’ny tanjon’ny vehivavy. Fa tsy nohadinoiny ihany koa, ny ady mitohy eto amintsika, momba ny herisetra atao amin’ny ankizy sy ny vehivavy, nilazany fa ny taona 2019 no nanombohan’ny ady nataony tamin’izany herisetra teto izany, ary maro ny sedra efa nolalovana, fa tsy nampihemotra, satria ny fandresena ny herisetra no tanjona. Ny taona 2020 dia notsiahiviny, fa neken’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) tamin’ny fomba ofisialy ny volavolan-dalàna izay lany teo anivon’ny Antenimieram-pirenena, ary koa ny mikasika ny ory sy ny marefo iharan’ny herisetra. “Dikan’izany, izay olona rehetra manao herisetra na amin’ny ankizy na amin’ny vehivavy, eny na amin’ny maha lahy na maha vavy, dia voasazin’ny lalàna avokoa, ary mitarika hatramin’ny fidirana am-ponja, na Ray, na raikely, na fianakaviana, na anadahy, na mpifanolobodirindrina, na vady, izany”, raha ny namafisiny. Tsiahivina, fa efa misy ankehitriny, ny rafi-pitsarana mahaleo tena hiandraikitra manokana izay raharaha mikasika ny herisetra izay, ary nanentana ny rehetra ny tenany, mba hiray feo sy hiray fo hatrany, hiaro ireo marefo sy iharan’ny herisetra. Nambarany fa ny firotsahan’ny vehivavy an-tsehatra no antoky ny fahombiazan’ny tokantrano iray, toeram-piasana iray ary firenena iray.

Niavaka ny fankalazana tao Antsiranana…

Anisany lohahevitra nentina nanamarika ny andron’ny vehivavy tamin’ity taona 2021 ity ny hoe: “Vehivavy Mizaka tena sy miarin-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin’ny fampandrosoana”.  Izany indrindra no novelabelarina sy notanterahina avy hatrany, tao an-dRenivohitry ny faritra Diana, omaly, izay notarihan-dRamatoa vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina. Na tsy afaka nankalaza izany tamin’ny fomba ofisialy, aza ny isam-paritra, tamin’ny alalan’ny fambolen-kazo no nentina nanamarika izany tao an-toerana, dia ny fambolena ala honko, teo amin’ny tora-pasiky ny Nosy Lonjo. Zanaka honko 10 000 fototra no novolena tamina velaran-tany 1,15 hekitara, tao an-toerana. Karazan-kazo honko vavy sy lahy no novolena tamin’izany, ary ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, no niantoka zanakazo tamin’izany. Andro nentina nahatsiarovana ihany koa ny andraikitra hiantsorohan’ireo vehivavy io fotoana omaly io. Nisy ny fanentanany sy ny famelomany indray ny fanantenan’ireo vehivavy mihary amin’izany ala honko izany, tao an-toerana. “Ny vehivavy dia manan-jo, kanefa hita eny amin’ny fiarahamonina ny mbola tsy fitoviana, ka izany indrindra no mahatonga ahy hanohana hatrany ny vehivavy amin’ny asa ataony andavanandro, mba hananany fahavitan-tena eo anivon’ny tokantrano sy ny fiarahamonina”, raha ny nambarany. Ny ala honko dia hahafahan’ny drakaka sy ny makamba mivelona sy mitombo isa, ary isany foto-piveloman’ny vehivavy any amoron-tsiraka izany. Mifototra amin’ny fivarotana sy fandratoana hazandranomasina, araka izany, no foto-piveloman’ny vehivavy any an-toerana, ka antony nisafidianana ny fambolena izao zanakazo honko izao, izay mamelona ny makamba sy ny drakaka, hahazoan’izy ireo fidiram-bola maharitra. Fantatra, fa manadio ny tontolo iainana koa ny “Mangrove”, amin’ny alalan’ny fisintonany “carbone”. Tohana amin’ny fampivoarana ny velon-tena sy foto-piveloman’ireo vehivavy eny ifotony, no nomen-dRamatoa Mialy Rajoelina azy ireo, hahazoany fidiram-bola maharitra kanefa miaro ny tontolo iainana, izay mifandraika indrindra amin’ny lohahevitra nosafidiana tamin’ity taona ity. Anisany niara-dia tamin’ny filohan’ny fikambaanna Fitia tany an-toerana, ny vadin’ny Praiminisitra sy ireo vehivavy mandrafitra ny governemanta.

Stan R.

Fermer