Manokana Covid-19

COVID-19: 80 ny tranga vaovao, 938 sisa ireo mbola tsaboina

Raha ny antontanisa nomen’ny CCO, omaly, miisa 80 ireo tranga vaovao hita tamin’ny fitiliana farany tao anatin’ny 24ora, ary nihena ka tonga 938 ireo marary mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana. Nisy ny sitrana miisa 177, ary nitombo efatra ireo nindaosin’ny fahafatesana…

Midina hatrany ny tarehimarika! Mitohy hatrany ny fihenan’ny taham-pitiliana covid-19 eto amintsika, araka ny tarehimarika omen’ny CCO. Tamin’ireo fitiliana mahatratra 510 tao anatin’ny 24ora farany, tsy nisy afa-tsy 80 sisa ireo olona nahitana io tsimokaretina coronavirus io. Manaraka izany, mihena isan’andro koa ny isan’ny marary mbola manaraka fitsaboana, izay tsy misy afa-tsy 938 izy ireo ankehitriny, rehefa nihena 41 nialan’ny marary sy nodimandry. Miisa efatra ireo nodimandry tamin’io antontanisa farany io, ary mahatratra 177 izany ankehitriny. Mitombo isa hatrany kosa ireo mahafeno fepetra fahasitranana, izay mahatratra 13 038 rehefa niampy 117 tao anatin’ny iray andro monja. Raha ny totalin’ireo olona efa nahitana coronavirus teto amintsika indray, dia mahatratra 14 154, hatramin’ny alarobia lasa teo. Raha ireo marary mafy mbola raisin-tanana amin’izao fotoana dia miisa 83, rehefa nihena enina. Tamin’ireo fitiliana miisa 510 natao farany nahitana ireo tranga vaovao, ny 412 tamin’izany dia hitan’ny PCR, raha 98 hitan’ny GenExpert. Fitiliana PCR mahatratra 53 954 no efa vita teto, raha 4 916 ny GenExpert.

Nitondra ny tarehimarika vaovao ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle

 

Tranga vaovao, sitrana sy marary mafy… 

Faritra maromaro no nahitana ireo tranga vaovao, afa-tsy ny tao Analanjirofo, izay tsy nahitana marary tamin’ny fitiliana natao GenExpert, torak’izany koa ny tao amin’ny faritra Boeny sy Amoron’i Mania. Tamin’ireo tranga vaovao miisa 80, ny 52 isa tamin’izany dia hita teto Analamanga. Nisy ny sitrana 89, ary nisy lavo miisa roa. Vakinankaratra, nisy sitrana miisa roa, ary nisy lavo miisa roa. Itasy nisy tranga vaovao iray tao Arivonimamo, tsy nisy sitrana. Bongolava tsy nisy tranga vaovao, saingy miisa 11 no sitrana. Atsinanana tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao miisa 10, fito Ambatondrazaka, telo Amparafaravola. Tranga vaovao miisa roa hita tao Matsiatra Ambony, nisy koa ny sitrana miisa efatra. Vatovavy fitovinany nisy sitrana iray tao Manakara. Faritra Sofia nahitana tranga vaovao miisa telo, roa tao Antsohihy ary iray tao Bealanana. Diana nisy tranga vaovao miisa valo, dimy tao Ambanja, ary ny telo tao Antsiranana. Atsimo andrefana tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy dimy sitrana. Anôsy nisy sitrana miisa efatra, tao Amboasary Atsimo sy tao Tolagnaro. Menabe nisy tranga vaovao miisa telo, roa tao Morondava, iray tao Miandrivazo. Faritra miisa no ahitana ireo marary mafy miisa 83. Ny 52 amin’izany eto Analamanga, ka ny 27 ao Befelatanana, ny 10 etsy amin’ny hopitaly HJRA, telo eny Anosiala, ny enina raisin-tanana etsy amin’ny CTC Mahamasina, ny efatra etsy Andohatapenaka, ny iray ao amin’ny Homi, ary ny iray eny amin’ny hopitaly Ambohimiandra. Any Antsirabe misy telo, Fianarantsoa misy 19, Alaotra mangoro ny iray, Toliara ny efatra, ary ao Boeny ny efatra.

Fermer