Fanatanjahan-tena

FANATANJAHAN-TENA AO BONGOLAVA Voafidy sy voapetraka ny Delege Rezionalin’ny FIEPS

Tontosa omaly ny fifidianana sy fametrahana izay delege rezionalin’ny « Fédération Internationale de l’Education Physique et Sports » (FIEPS) ao amin’ny Faritra Bongolava. Tanjona anatin’ny fahatanterahan’izany ny hanomezan-danja bebe kokoa ny fikarakarana ireo tanora tanora sy ny fanantajahantena, ao Bongolava, izay tafiditra tanteraka ao anatin’ny veliranon’ny Filohan’ny Repoblika. Anisany imatimatesan’ny Governoran’ny Faritra, Jeneraly Ramiaramanana Joseph, ihany koa, ny fijerena ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ka izany indrindra no nankasitrahany ny fijoroan’ny delege rezionalin’ny FIEPS izao. Fantatra, fa tafiditra anatin’ny fenitra enti-mitaiza ireo tanora ao amin’ny faritra Bongolava, izany, raha ny nambaran-dRajaonarison Mamy Clarry, izay nisolo tena ny Governoran’ny Faritra tonga nanome voninahitra izao fametrahana tamin’ny fomba ofisialy izao. Nitondra ny hafatra avy amin’ny Governora ity farany, nitso-drano ireo voafidy hitantana ny FIEPS Bongolava, hahatanterahan’izy ireo an-tsakany sy andavany ny adidy hiantsorohan’izy ireo, satria « Bongolava mandroso no tanjona ». Natrehan’ny Ben’ny tanàna ao Tsiroanomandidy sy ny Talem-paritry ny Fampianarana, ny Talem-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ary ny Filoha nasionaly sy ireo délégasiona avy amin’ny FIEPS, ny fotoana.

Fermer