Manokana Covid-19

DR ANDRIAMIARINARIVO MIARINTSOA: “Ilaina ny fandaminana ny fiasan’ny atidoha na marary na sitrana”

Maro amin'ireo mararin'ny covid-19 efa sitrana no tsy mahalala fa ilaina ny fandaminana ny fiasan'ny atidoha, hialana amin'ny mety ho firongatry ny soritraretina maro samihafa sisan'io valanaretina io, mba hahazoana fahasalamana mifindra.

Tsy ireo olona mbola anatin’ny fitsaboana ihany no mila firindran’ny fiasan’ny atidoha, fa eo koa ireo olona efa sitrana niala tamin’ny covid-19, izay mila fiasan’ny atidoha mirindra izay, hahafahana manatanteraka an-tsakany sy an-davany izay atao. Maro amin’ireo olona efa sitrana no mbola handairan’ireo soritraretina sisan’ny covid, noho ny tsy fahatomombanan’ny fiasan’ny atidoha, raha ny nambaran’ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa. Ny atidoha, anefa, dia iankinan’ny fiainan’ny olombelona amin’ny ankapobeny mihitsy, amin’ny alalan’ny fibaikoana ireo fihetsika sy fiteny, hatramin’ny fiasan’ny taova rehetra. Raha ny fikarohana nataon’ireo manam-pahaizana, antony iray mahatonga fitrangan’aretina aty aorian’ny fitsaboana, dia noho ny fahavoazan’ny atidoha. Singa maro no fantatra fa mandrafitra ny atidoha, ka rehefa tsy ampy rivotra madio (oxygène) sy siramamy (glucose), dia mihisatra fiasa ka mahatonga tsy fahasalamana, fahakizitinana sy fahasorenan-dava, sy ny sisa. “Ny 20%-n’ny rivotra madio miditra ny vatan’ny olombelona dia any amin’ny atidoha avokoa. Anisan’izany koa ny siramamy, ka rehefa tsy ampy ireo na tafahoatra dia mahatonga tsy fiasan’ny atidoha, mampikorontana sy mahatonga tsy fahampian’ny fitadidiana, sy ireo fahazaran-dratsy rehetra”, nanampy fanazavana ity mpitsabo avy amin’ny Aro aina. Azo atao, anefa, ny mandrindra ireo zavatra ilain’ny atidoha ireo, amin’ny alalan’ny fanavaozana ny fomba amam-panao.  Mba mba hahazoana rivotra madio ilain’ny atidoha, ilaina ny mifoka rivotra madio isa-maraina, fisotroana rano, fananana torimaso ampy, fialan-tsasatra, fampiasam-batana matetika, isan’izany. mba hahazoana siramamy hanatsarana fiasan’ny atidoha indray, ilaina ny fisakafoanana ara-pahasalamana, saingy raha be loatra ny siramamy dia mahatonga diabeta, raha tsy ampy mahatonga “comat hypoglicémie”, izay mety hahafaty mihitsy. “Ilaina ny misakafo in-telo isan’andro, tsy misy dinganina, ary amin’ny fotoana raikitra. Ilaina koa ny voankazo sy legioma”, raha ny nohamafisiny. Azo atao tsara ny mandamina ny fiasan’ny atidoha, aorian’ny fitsaboana izay. Raha ny soso-kevitra nomen’ny mpitsabo amin’izany, dia ny fialana amin’ireo fahazaran-dratsy rehetra teo aloha. Isan’izany ny fifohana sigara sy fisotroan-toaka (fiankinan-doha), izay mamparefo sy mahatonga fahasarotana eo amin’ny fitsaboana covid-19, ary tsy misy fatra ilain’ny atidoha aminy. Ahena ireo sakafo manaitaitra rehetra, ferana ny siramamy voahodina, vatomamy sy ny sisa. Tsy azo atao ny mihinana hena betsaka loatra. Nomarihan’ny dokotera Miarintsoa, fa “ny hena dia manavesatra ny atidoha, ka mampihena ny fitadidiana”. Fadiana koa ireo sakafo misy akora simika maro samihafa. Tsy azo atao koa ny mamizana ny maso, izay tsy mahatsara ny fiasan’ny atidoha, toy ny fijerena solosaina maharitra, fahitalavitra, finday fa indrindra amin’ny alina. Ahena ny fihainoana zavatra mafy.

Maro ireo fahazarana mila ialana aorian’ny fitsaboana covid-19.
Fermer