Songadim-baovaoToekarena

FANARENANA NY TOEKARENA: Miverina ny fanondranana vatosoa sy vato sarobidy avy eto Madagasikara

Nanomboka omaly no niverina tamin’ny laoniny indray ny fahafaha-manondrana vatosoa sy vato sarobidy avy eto Madagasikara taorian’ny fiatoana nandritra ny fotoana naharitra, araka ny fampahafantarana nataon’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika. Fanavaozana maro no natao mialoha izao fisokafana izao indray, toy ny fanavaozana ny fetram-bidy farany ambany, sy ny fampiasana ny “certificat de conformité” vaovao tsy azo alain-tahaka.

Olona manodidina ny 7 tapitrisa eo ho eo no velomin’ny seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara. Mpisehatra maro no voakasika amin’izany, manomboka any amin’ny fitrandrahana any ifotony, ka hatrany amin’ny fanondranana ny vokatra mankany ivelany. Nandritra ny fotoana naharitra anefa dia tsy nisy ny fanondranana mankany ivelany nataon’i Madagasikara noho ny antony maro samihafa, ary anisan’izany ny valanaretina Covid-19. Mazava ho azy, nikaikaika ireo mpisehatra mivelona mivantana amin’ny fitrandrahana vatosoa sy vato sarobidy. Torak’izany koa ireo mpandraharaha. Nisy ny dinika natao niarahan’ny Minisitera tomponandraikitra sy ireo mpandraharaha nahafahana namerina indray ny fahafahana manondrana any ivelany. Tapaka taorian’izany fa miverina, nanomboka omaly 20 Septambra 2022, ny fanondranana ny vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara, araka ny fampahafantarana nataon’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika, Rakotomalala Herinandrainy Olivier.

Fetram-bidy farany ambany

Araka ny fanazavana dia nisy ireo fandaminana hahatomombana ny famerenana indray ny fahafahana manondrana vatosoa sy vato sarobidy, nandritra ny fotoana nampiato izany, ary ankehitriny dia efa voatendry teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra ny tomponandraikitra manana fahefana hanasonia ny antontan-taratasy ilaina amin’izany fanondranana izany. Isan’ny zava-dehibe indrindra tao anatin’izany lamina izany ny fanavaozana ny fetram-bidy farany ambany ho an’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany na ny “valeur marchandes de reference” mba hifanaraka amin’ny vanim-potoana sy ny zava-misy marina ankehitriny. Tsara ho fantatra fa ny taona 2001 no nisian’izany farany teto Madagasikara ka ny sanda tamin’izany fotoana no mbola nampiasaina hatramin’izao. “Ny famaritana izao fetram-bidy farany ambany vaovao izao dia tontosa taorian’ny fikaonandoha sy asa niombonan’ny avy amin’ny Fanjakana sy ireo mpandraharaha voakasik’izany”, araka ny nambaran’ny Minisitra Rakotomalala Herinandrainy Olivier. Ity farany izay nanamafy fa manana vatosoa sarobidy lafo vidy i Madagasikara. Misy noferana hatrany amin’ny 2 000 dolara, araka izany, ny vidin’ny grama farany ambany ho an’ireo vato ambony karazana. Takiana amin’ireo mpandraharaha mpanondrana kosa ny famerenana ny vola vahiny, hampakarana ny sandan’ny vola Malagasy, hoy hatrany ny fanazavana.

Marihina fa ankoatra ny famaritana io fetram-bidy farany ambany io dia noraisina ihany koa ny fepetra fanatsarana sy fisorohana ny hosoka, dia ny fampiasana ny “certificat de conformité” vaovao tsy azo alain-tahaka, ary misy QR Code, izay taratasy ilaina amin’ny fanondranana. Tanjona kendrena amin’ny fanatsarana, toy ny famaritana fetram-bidy vaovao ho an’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany, dia ny hitondran’ity seha-pihariana ity voka-tsoa ho an’ny firenena nefa koa tsy hamono antoka ireo mpandraharaha mpiantsehatra, araka ny fanazavan’ny Minisitra tomponandraikitra hatrany. Hatreto, tsy mbola misy famoahana taratasy fahazoan-dalana mitrandraka vaovao, fa ny fanavaozana ny fahazoan-dalana teo aloha kosa mbola azo atao.

Fermer