Songadim-baovao

FIVERENAN’NY FANONDRANANA VOLAMENA : Mampivoatra ny toekarena no manafoana ny fanondranana an-tsokosoko

Nitondra fanehoan-kevitra momba ny fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana ny fanokafana indray ny fanondranana volamena any ivelany, ny herinandro lasa teo, i Ndremitsara Tarzan, Manampahaizana momba ny mponina sy Fampandrosoana, omaly. « Hisy fiantraikany lehibe amin’ny lafiny fampandrosoana eto amintsika ny fiverenana indray manondrana volamena. Hampivoarana ny toekarena, sady manafoana ireo fanondranana an-tsokosoko ny volamena…

Ndremitsara Tarzan, Manampahaizana momba ny mponina sy Fampandrosoana nitondra fanazavana.

Nitondra fanehoan-kevitra mahakasika ny fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana momba ny fanokafana indray ny fanondranana volamena any ivelany, ny herinandro lasa teo,  i Ndremitsara Tarzan, Manampahaizana momba ny mponina sy Fampandrosoana, omaly. « Hisy fiantraikany lehibe amin’ny lafiny fampandrosoana eto amintsika ny fiverenana indray manondrana volamena. Ankoatra ny fampivoarana ny toekarena, amin’ny alalan’ny fampidirana vola vahiny betsaka, dia manafoana koa ireo fanondranana an-tsokosoko ny volamena izany, satria miditra amin’ny sehatra manara-dalàna izany », hoy izy nanazava. Azo antoka fa hisy fiantraikany amin’ny lanjam-bola sy ny lafiny fampandrosoana eto  amintsika io fanapahan-kevitry ny Fitondram-panjakana iny. Hitombo, araka izany,  ny hetra hiditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana ary hitombo manao randran-tarihiny koa, ny vola vahiny hiditra eto amin’ny Firenena. Afaka manangana fotodrafitrasa goavana amin’ny alalan’io vola vahiny io ny Fitondram-panjakana avy eo.

Hisy fiantraikany amin’ny vidim-piainana…

Hisy fiantraikany amin’ny vidim-piainana ny fanondranana volamena amin’ny ara-dalàna.

Nasongadiny fa tsy ireo mpitrandraka vaventy ihany, fa hahazo tombony koa ireo mpitrandraka madinina eny ifotony. Hisy mantsy, hoy izy, ny fifaninanana eo amin’ny resa-bidy, ka tsy maintsy hisy fiantraikany mivantana amin’ireo mpitrandraka izany satria hiakatra ho azy ny vidin’ny volamena eny ifotony. Andraikitra goavana tsy maintsy ataon’ny Fanjakana kosa, ny manara-maso tsara ny resaka famerenana vola vahiny. « Hisy fiantraikany amin’ny lanjam-bola ariary, sy amin’ny resaka vidin’entana hafarana eto amintsika ny resaka « devise » raha toa ka tafaverina hatrany amin’ny 60 %, dia tena hisy fiantraikany amin’ny vidim-piainana.  Anisan’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny fifehezana ny harena an-kibon’ny tany, ary vahaolana enti-miady amin’ny fahantrana. Ny mpitondra fanjakana nifandimby teo, nahafantatra izany, saingy tsy  nanatanteraka, fa ny mpitondra fanjakana ankehitriny kosa, nahasahy niroso momba izany, nandray andraikitra.

Momba ny resaka fanondranana volamena, tena ilaina tokoa ny fisian’ny « guichet unique ». Mety misy, hoy i Ndremitsara Tarzan, ny tombontsoa voakitikitika, saingy ny tombontsoa iombonana no tsy maintsy jerena. « Sady manamora ny fanaovana dosie no fepetra ilaina ho an’ny mpandraharaha sy ho an’ireo mpampiasa vola, ny fisian’ny « guichet unique », isorohana amin’ny resaka kolikoly sy isorohana amin’ny resaka fivezivezena, indrindra ireo mpanelanelana », hoy izy nanazava.  Mila ankatoavin’ny rehetra izany, fiovana miseho izany. Tsy misy lalàna rahateo, manohitra ny fametrahana ny « guichet unique », izay enti-manatsara ny fomba fiasa.

Fermer