Manokana Covid-19

TAREHIMARIKA COVID-19: Sitrana avokoa ny 14 031 tamin’ireo 15 106 nahitana tsimokaretina

Mivoatra hatrany ny antontanisa eo amin’ilay valanaretina covid-19. Raha ny hita farany araka ny tarehimarika nomen’ny CCO, dia mahatratra 14 031 tamin’ireo 15 106 efa nandalo fitiliana PCR sy GenExpert hatramin’ny 19 marsa no nankaty no efa sitrana sy nahafeno fepetra fa tsy hamindra intsony amin’ny hafa. Nisy ny fitiliana natao ka ny 83 tamin’izany no hita farany mitondra ny tsimokaretina coronavirus, teto amintsika. Nisy olona iray lavon’io areti-mandoza io koa, tany Sava…

Mitohy hatrany ny fitiliana isan’andro satria tokoa mbola mitohy ny ady amin’ilay covid-19, raha ny eto Madagasikara. Miova arak’izany ny tarehimarika omen’ny avy eo anivon’ny CCO, ka raha ny antontanisa farany nomeny, nitombo 66 indray ireo olona nahafeno fepetra fahasitranana sy tsy hahafahan’izy ireo mamindra ny tsimokaretina amin’ny hafa intsony. Mitotaly 14 031 izy ireo amin’izao fotoana, raha ny tarehimarika farany. Ny totalin’ireo efa natao fitiliana hatramin’ny 19 marsa 2020 indray, dia mahatratra 15 106, fantatra fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus avokoa. Ny 875 tamin’izany dia mbola manaraka fitsaboana eny anivon’ireo hopitaly rehetra mandray mararin’ny covid manerana ny Nosy, rehefa niampy 16. Ny marary mafy indray dia nihena roa, ka miisa 40 izy ireo amin’izao fotoana. Nitombo iray indray ireo lavon’ny covid teto, ka miisa 197 izany amin’izany amin’izao fotoana. Tany amin’ny faritra Sava ity nodimandry ity, raha ny voalazan’ny mpitondra tenin’ny CCO, Profesora Vololontiana Hanta. Raha teo amin’ny fitiliana farany natao tamin’ny alalan’ny fakana singa (PCR) sy ny teknika GenExpert indray, dia mitotaly 581. Ny tranga vaovao hita misy tsimokaretina amin’izany dia miisa 83. Fitiliana analiny kosa no efa vita teto amintsika, ka ny PCR efa mitotaly 59 438, ary ny GenExpert indray kosa, dia mitotaly 6 055.

Nitondra ny tarehimarika farany ny Profesora Vololontiana Hanta

Faritra miisa 14 nahitana tranga vaovao

Tamin’ireo tranga vaovao miisa 83, ny 35 tamin’izany dia hita teto Analamanga. Nisy koa ireo sitrana voamarina miisa telo, tsy nisy kosa ny lavo teto amin’ny faritra. Ho an’i Vakinankaratra dia nahitana tranga vaovao miisa dimy, nisy koa ireo sitrana miisa telo, ary tsy nisy ny lavon’ny covid. Nahitana tranga vaovao roa tao amin’ny faritra Bongolava, ka ny iray tao Tsiroanomandidy, ny iray tao Fenoarivobe, nisy koa ireo sitrana nahafeno fepetra miisa efatra, tsy nisy kosa ny lavon’ny covid. Ny tao amin’ny faritra Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao miisa dimy, tao Ambatondrazaka ny roa, raha tao Amparafaravola ny telo. Nisy kosa ny sitrana miisa 15 be izao, tao amin’ny faritra, raha tsy nisy ny lavon’ny covid. Ny tao Atsinanana tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana miisa roa. Tsy nisy ny lavon’ny covid. Tranga vaovao miisa sisy indray no hita tao amin’ny faritra Sofia, nisy ny sitrana miisa 14, ka tao Antsohihy ny 13, raha tao Mandritsara ny iray. Tsy nisy ny lavo tany an-toerana. Ankoatra ny lavo iray tao amin’ny faritra Sava, nisy olona sitrana miisa 10 tany an-toerana. Tsy nahitana olona vaovao nisy coronavirus tao amin’ny faritra. Ny tao Diana indray nisy tranga vaovao miisa roa, sitrana miisa fito, ary tsy nisy lavon’ny covid. Toliara nisy tranga vaovao roa. Tsy nisy ny sitrana sy lavon’ny valanaretina. Atsimo Andrefana tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray ,tsy nisy maty. Farany, tao Menabe nahitana tranga vaovao miisa sivy, tsy nisy ny sitrana.

Faritra roa ahitana marary mafy

Ho an’ireo marary mafy miisa 40, dia fantatra fa eto amin’ny faritra Analamanga ny 32 amin’izy ireo. Raha ny fizarazaran’izy ireo isaky ny hopitaly indray, dia fantatra fa ao Befelatanana ny 20, ao amin’ny HJRA Ampefiloha ny enina. Ny efatra eny amin’ny manara-penitra Andohatapenaka, iray eny amin’ny hopitaly manara-penitra Anosiala Ambohidratrimo, ary ny iray hita ao amin’ny Centre de Traitement Covid Mahamasina. Ahitana marary mafy koa ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, Fianarantsoa amin’ny hopitaly Andrainjato. Mitohy hatrany ny fanentanan’ny tompon’andraikitra ara-pahasalamana, ny amin’ny tsy tokony hanaovana tandrevaka ireo fepetra rehetra mbola manan-kery tsy hiparitahan’ny valanaretina, amin’izao hamehana izao.

Fermer