PolitikaSongadim-baovao

FANDANIANA NY PL 001/2020: “Tsy nisy fandikana Lalàmpanorenana mihitsy”

Nitondra fanazavana mahakasika ny fanehoan-kevitra maro samihafa manodidina ny fandaniana ny volavolan-dalàna laharana 001/2020 farany teo ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, Andriatongarivo Lalatiana, omaly. Nambarany, fa mety tsy fahazoana tsara izay voalazan’ny lalàna angamba no mahatonga ny Parlemantera sasantsasany miampanga ny Praiminisitra sy ny Filohan’ny Antenimierampirenena ho tsy tan-dalàna. Tsy nisy fandikana Lalampanorenana mihitsy anefa ny natao, hoy izy.

Taorian’ny fahalanian’ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020 teny amin’ny Antenimierampirenena, nisy parlemantera vitsivitsy nanangana ny atao hoe « Collectif des Parlementaires pour la restauration de l’Etat de droit , de la démocratie et de la bonne gouvernance à Madagascar », izay milaza fa manameloka ny tsy fanarahan-dalàna nataon’ny Praiminisitra sy ny Filohan’ny Antenimierampirenena tamin’ny fanaovana amboletra momba ny fandaniana io volavolan-dalàna io. Namaly izany ny Mpitondra tenin’ny Governemanta omaly.

Nambarany fa “mety noho ny tsy fahafantarana tsara izay voalazan’ny Lalàmpanorenana angamba no nahatonga azy ireny manao fanehoan-kevitra tahaka ireny”.

Nampahatsiahivin’ity tompon’andraikitra ity fa ao amin’ny andininy faha-89 ao amin’ny Lalampanorenana no milaza ny fomba fandaniana ny lalàna fehizoro eto amintsika. Voafaritra mazava tsara ao amin’io andininy io, hoy izy, fa mandalo famakiana in-droa avy, eny amin’ny Antenimiera roa tonta ny lalàna fehizoro. Aorian’izay, raha tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin’ny roa tonta, dia ny Antenimerampirenena no mandany azy. Ity volavolan-dalàna laharana 001/2020 ity anefa efa mitovy amin’ny lalàna tsotra, hoy ny fanazavana. Ny ao anatiny no misy lalàna fehizoro, niainga tamin’ireo hitsivolana noraisin’ny Filoham-pirenena. Fa ny niantsoan’ny Praiminisitra fivoriana tsy ara-potoana kosa, mba hananganana ny Vaomiera ikambanana isasahana, dia ny fandaniana ilay volavolan-dalàna iray manontolo mihitsy. Izany hoe, efa lalàna tsotra izany, ary ara-dalàna tanteraka ny fiantsoana.

Tsy tokony havilana ny adihevitra

Ny andininy faha-96 ao amin’ny Lalàmpanorenana, noho izany, no narahan’ny Praiminisitra, satria ao amin’io andininy io no misy ny antsipiriany rehetra momba ny tokony hatao raha tsy misy marimaritra iraisana teo amin’ny Antenimiera roa tonta, mahakasika ny lalàna iray.  Anisany fepetra napetrak’io andininy io ny fananganana ny Vaomiera ikambanana isasahana eo amin’ny Solombavambahoaka sy ny Loholona. Tsy misy fandikan-dalàna mihitsy, noho izany, ny dingana rehetra narahan’ny Praiminisitra.

“Amiko dia ny antom-pisian’ilay Collectif des parlementaires mihitsy no diso… ary tsy tokony havilana any amin’ny resaka hafa ny zavamisy fa tokony ho ny lalàna hatrany no iadian-kevitra”, hoy ny fanazavana.

Tsy tokony habadoina, hoy izy, ny vahoaka. Maro mantsy no mety tsy hahafantatra sy hahatakatra izay tena voalazan’ny lalàna marina, hany ka lalaovin’ny mpanao politika amin’ny hevi-diso. Nitsotra ny mpitondra tenin’ny Governemanta, fa matetika fanakorontanana foana no tanjon’ny endrika fivondronana toy ireny.

Fermer