PolitikaSongadim-baovao

VOVONANA MIARAKA AMIN’NY FILOHA (IRD): Hamondrona ny hery hahazoana maro an’isa marin-toerana eny Tsimbazaza

Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny Arena Ivandry ny fitsanganan’ny Vovonana Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IR) izay hivondronan’ny ireo Antoko Politika sy Fikambanana ary rafitra manohana ny Filoha Andry Rajoelina, amin’izao fiatrehana indray ny fifidianana Solombavambahoaka izao. Tsy manan-tsafidy fa tsy maintsy ny hahazoana ny maro an’isa eo anivon’ny Antenimieram-pirenena no tanjona, hoy ny fanazavana, mba hahamarin-toerana ny Fitondrana ka hisian’ny fampandrosoana marina.  

Antoko politika 13 mivondrona ao anatin’ny ARMADA (ADN, AKFM, AKFM FANAVAOZANA, AVANA, AVI, FREEDOM, GFFM, HIARAKA ISIKA, LIARAIKE, MDM, RPSD, TGV ary ireo mpikambana avy amin’ny antoko LEADER FANILO, ireo fikambanana sy antoko politika miisa 19 mivondrona ao anatin’ny UPAR, ary ireo fikambanana tanora sy fikambanam-behivavy miisa 88 miparitaka manerana ny Nosy, ireo no mivondrona amin’ny Vovonana « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina – Coalition pour la Majorité Présidentielle ».

Nanambara ity vovonana ity omaly fa mila filaminana sy fitoniana feno ny Filohan’ny Repoblika ahafahany manatanteraka ny vinam-pampandrosoana nandanian’ny vahoaka Malagasy azy tamin’ny fifidianana. Tsy azo ekena, hoy ny fanambarana, ny fikasana fanakorontanana eny amin’ny Antenimierampirenena tahaka ny efa nataon’ny mpanohitra tany aloha, izay misy fiantraikany amin’ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialin’ny vahoaka malagasy. Noho izany, mila maroan’isa matanjaka, tsy mivadibadika, azo antoka eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ny Filohan’ny Repoblika sy ny fitondrana tarihiny mandritra ny 5 taona manaraka mba ho azony iankinana amin’ny mahafahefana mpanao lalàna azy hanohana ny vinam-pampandrosoana entiny, ka tsy ho sakana amin’ny kajikajy politika maloto hanonganana Fanjakana fa kosa ho hery mpanoro hevitra, mpanao arofanina, mpanao fanarahamaso ary mpanohana amin’ny fanolorana sy fampandaniana ireo rijan-teny samihafa entina manatanteraka ny paikadin’ny Filoham-pirenena.

Nanapa-kevitra ny hamondrona ny hery, araka izany, ireo antoko politika, vondrona sy fikambanana samihafa manohana ny Filohan’ny Repoblika, maneho ny fahavononany tanteraka hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka hatrehin’i Madagasikara amin’ny faha-29 Mey 2024 ho avy izao, ary vonona koa hiady sy hanao ny fomba rehetra araka izay voalazan’ny lalàna manan-kery mba hahazoana maro an’isa marin-toerana (majorité stable) eo anivon’ny Antenimieram-pirenena.

Noho izany dia mivondrona ka mifanaraka fa handatsaka kandida tokana isaky ny fari-piadidiam-pifidianana rehetra misy manerana ny disitrika 119 ny Vovonana. Notsindriana ihany koa fa misokatra amin’ny ankolafin-kery maniry ny hifanohana sy hifanome tanana amin’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika. Mazava ho avy, hisy ny sivana amin’ireo kandida rehetra maniry hilatsaka ka izay hita fa matanjaka manana erijika indrindra ho lany no hitondra ny lokon’ny vovonana “ISIKA REHETRA” amin’ny fifidianana.

Hery politika matanjaka

Tao anatin’ny fandraisam-pitenenany no nanambaran-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy, Filohan’ny Antoko Freedom, fa efa nahitam-pahombiazana ny fiombonana tamin’ny fifidianana Filoha teo, dia mendrika hotohizana. Tsy nihambahamba ny Filohan’ny Antoko Freedom raha nilaza fa tsy misy hery politika eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara haharesy ny Vovonana miaraka amin’ny Filoha Rajoelina. Niantso ny firaisankina sy ny fifanomezan-tanan’ny rehetra, noho izany, ny tenany.

Azo raisina eo anivon’ny ARENA ireo maniry hitondra ny lokon’ny vovonana, miaraka amin’ny antontan-taratasy ahafantarana ny mombamomba azy, manomboka izao ka hatramin’ny faha-27 marsa 2024 raha mahafeno ireto fepetra ireto :

▶️Nanohana sy nanao fampielezan-kevitra ho an’Andriamatoa Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena 2023

▶️Olona madio, tsy nanana dossiers maloto na efa nenjehin’ny fitsarana

▶️Olona efa fantatry ny fiarahamonina any amin’ny toerana kasainy hilatsahana ary mpanao asa sosialy isan-karazany manampy ny vahoaka

▶️Olona vonona hampitambatra ny hery sy handresy amin’ny fifidianana

▶️Olona manana fikambanana na antoko na rafitra isan-karazany manohana azy

▶️Olona mahay mikabary, mahay miady hevitra ary miaro ny vina sy ny politikan’ny Filohan’ny Repoblika

▶️Manana ny enti-manana ara-pitaovana sy ara-tserasera hanaovana fampielezan-kevitra.

Fermer