PolitikaSongadim-baovao

ADY AMIN’NY KOLIKOLY : Manomboka ny famolavolana paikadim-pirenena vaovao

Araka ny tapaka tamin’ny filankevitry ny Minisitra ny 07 Febroary 2024 dia nankatoavina ny hirosoana amin’ny famolavolana ny paikadim-pirenena hiadiana amin’ny Kolikoly (SNLCC) vaovao, hampiharina manomboka ny taona 2025, satria ao anatin’ny taona farany fampiharana ny paikady nandritra ny 10 taona i Madagasikara ankehitriny (SNLCC 2015-2025). Voafaritra tao anatin’izany ny fananganana komity hitarika ny asa famolavolana. Omaly, noho izany, no nanatanteraka ny fivoriany voalohany io komity io, teny amin’ny toeram-piasan’ny Komity Mitandro ny Fahitsiana (CSI) Andohatapenaka.

Araka ny voalazan’ny didimpitondrana, ny Filohan’ny CSI no mitarika ny komity hitarika ny famolavolana ary ahitana solotenan’ny Filohan’ny Repoblika, ny solotenan’ny Praiminisitra, ny solotenan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, ny solotenan’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam- bola sy ireo lehiben’ny Rafitra efatra miady amin’ny kolikoly (BIANCO, PAC, SAMIFIN, ARAI).

Mivory indray mandeha isam-bolana ny komity ary manao ny tatitry ny fandrosoan’ny asa rehetra mifandraika amin’ny famolavolana ny SNLCC vaovao any amin’ny Filohan’ny Repoblika. Ny dingana rehetra atao hanatanterahana izany dia tontosaina anaty mangaraharaha ary andraisan’ny rehetra anjara. Toy izao ny fizotran’izany : Tombana sy jery todika ny paikady 2015-2025, mba hahalalana izay sakana nisy sy fanitsiana tokony atao amin’ny paikady vaovao. Eo koa ny fakan-kevitra isan’ambaratongany sy ifotony entina hamantarana ny hevi-dehibe hivoitra amin’ny paikady vaovao. Hisy avy eo ny famolavolana ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin’ny kolikoly sy ny drafi-panatanterahana ary ny drafi-panarahamaso sy ny fanaovana ny tomban’ ezaka.

Tsiahivina fa ny fe-potoana voatondro hanolorana ity paikady ity dia ny 9 desambra 2024.

Fermer