PolitikaSongadim-baovaoToekarena

TETIKASA 50MW –  ANGOVO AZO HAVAOZINA : Tonga ny fitaovana hamahana ny olan’ny herinaratra sy hanarenana ny Jirama

Noraisina tamin’ny fomba ofisialy omaly, tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny fitaovana ho fampiroboroboana ny angovo azo havaozina, amin’ny alalan’ny tetikasa 50MW. Hiompana amin’ny fanamboarana foibem-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro manerana ny Faritra 18 na distrika 47 ity tetikasa ity. Nasongadin’ny Filoha Andry Rajoelina fa harenina ny orinasa Jirama ary ezahintsika hafainganina ny fametrahana ireo fitaovana. Azo antoka fa tsy hisy intsony ny distrika hanana olana amin’ny herinaratra tsy mandeha…

Noraisina tamin’ny fomba ofisialy omaly, tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny fitaovana ho fampiroboroboana ny angovo azo havaozina amin’ny alalan’ny tetikasa 50MW. Hiompana amin’ny fanamboarana foibem-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro manerana ny Faritra 18 na distrika 47 ity tetikasa ity. Tombony lehibe ho azo amin’ny fanamboarana foibem-pamokarana herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro ny fanenana ny fandaniana solika ho an’ny Orinasa jirama. « Mahatratra 1200 miliara ariary isan-taona ny vidina solika hamatsiana an’i Madagasikara », hoy ny Filohampirenena Rajoelina Andry nandritra ny lahateniny. Mifanakaiky amin’ny vola ampiasaina amin’ny fanaovana fotodrafitrasa manerana an’i Madagasikara izay mitentina 1300 miliara izany koa rariny raha mitady vahaolana ny Fanjakana. Hitondra fitsitsiana gazoaly hatrany amin’ny 19 tapitrisa litatra na vola 85 miliara ariary ho an’ny orinasa Jirama ny fanatanterahana ny tetikasa. Mahatratra 70MW isan-taona ny herinaratra hovokarin’ireo takelaka rehetra ireo ka maherin’ny 5 000 000 ny olona hisitraka izany. Anisan’ny tombony ho azo avy amin’ny fampiasana ireto fitaovana ireto koa ny famerana ny « gaz à effet de serre » izay tafakatra 52 000 taonina isan-taona. « Maneho ny fahavononana amin’ny fampiasana angovo azo havaozina izao dingana izao ary tafiditra ao anatin’ny fanampiana sy fanarenana ny orinasa Jirama », hoy kosa ny minisitry ny Angovo, Jean Baptiste Olivier. Nahatratra 286 miliara ariary ny tetibola tamin’ny fanafarana ireto fitaovana ireto. Mbola tsy ao anatiny ny fanamboarana ny foibem-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro sy ny fitaterana ny fitaovana any amin’ny faritra hametrahana azy. Mahatratra 7500 ny isan’ny takelaby avy min’ny herin’ny masoandro hapetraka. Ny 163 kaontenera misy ny fitaovana dia efa tonga avokoa raha 300 no tokony ho avy.

105 megawatts ny herinaratra vokarina

Ho an’i Toamasina kosa, izay hahazo amin’ireo gropy ireo, ho atomboka faran’izay haingana ny fametrahana izany, mba hamahana haingana ny olan’ny famatsiana herinaratra ao an-toerana.  Rehefa tafapetraka ireo, dia tsy hisy intsony ny distrika hanana olana amin’ny hoe tsy mandeha ny herinaratra satra tsy misy solika. Tanjona napetraka dia ny hoe, ho tonga isaky ny distrika ny hazavana. Gropy afaka hamokatra herinaratra 30 hatramin’ny 45 mégawatts ny ho apetraka ao Toamasina. Ity tanàna ity izay manana tombony satria, efa misy toby fametrahana “fuel lourd” ao. Mitotaly 105 megawatts ny herinaratra vokarin’ireo milina ireo raha atambatra. Ary mandeha amin’ny “fuel lourd” avokoa izy ireo.

Politika fanarenana ny orinasa Jirama…

Paika anarenana amin’ny fomba maharitra ny orinasa Jiramana no napetraka. Koa rehefa nifandinika tamin’ny Banky iraisampirenena, ny Fitondram-panjakana. Rehefa nijery ny olona afaka hanampy, dia mila singa mandrafitra iray hifehy ny krizy. Ny tany Rwanda, nanana olana betsaka tahaka antsika eto Madagasikara tamin’ny famokarana herinaratra. Koa noho ny fifampiresahana sy ny fifanampiana, dia nanapa-kevitra fa ilay nitantana sy nanarina ny orinasa mitovy amin’ny Jirama tany Rwanda, no ho tonga eto Madagasikara, ary hitantana ny Jirama manomboka ny volana mey ho avy izao. Fanarenana ny tsy mety rehetra, ary hametraka ny paikady politika rehetra hanarenana ny Jirama , sy hamokatra herinaratra amin’ny tontolo azo havaozina. Hisy komity mpitantana maromaro amin’izany, hijery momba ny fitantanana ara-bola. Tsy maintsy hahita vahaolana izany, ary ao anatin’ny olana indrindra no hametrahana ny fanamby rehetra, Tsy maintsy ho tratra ny tanjontsika hoe : « Madagasikara tsy maintsy mandroso », hoy hatrany ny Filoha nanamafy, momba ny paikady fanarenana ny orinasa Jirama.

Rado Harivelo

Fermer