Songadim-baovaoSosialy

FANAOVAM-BAKSINY: Misongadina ny vokatra azo tamin’ny tetikasa « Miarova »

Taonan’ny fanaovam-baksiny ny 2024 araka fampahafantarana nataon’ny Vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Mialy Rajoelina, herinandro vitsivitsy lasa izay. Mifarimbona amin’ny fanatanterahana izany Vina izany ny tetikasa Miarova eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Ankoatra ny asa fanaovam-baksiny dia anisan’ny vokatra efa azo tamin’ny alalan’ny tetikasa ny fananganana ivontoerana fitahirizam-baksiny sy fampisitrahana  fitaovana fitahirizanaVaksiny ho an’ireo tobim-pahasalamana fototra (csb) manerana ny Nosy.

Fanefitra amin’ny karazana aretina maro, fomba iray hahafahana mampitombo ny hery fiarovana amin’ny olona iray ny vaksiny. Ho antsika eto Madagasikara manokana, manana karazam-baksiny maro isika izay natokana ho an’ny zaza, ny vehivavy mitondra vohoka, ary ireo karazany hafa fanefitra amin’ny aretina samihafa toy ny Covid-19.

Amin’ny ankapobeny, efa miabo ny tarehimarika raha ny taham-panaovam-baksiny eto Madagasikara no asianteny, araka ny tatitra voaray avy amin’ny Fitaleavana misahana ny fampiroboroboana ny fanaovam-baksiny (DPEV) eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Ny taona 2023 dia nahatratra 84% no taham-pahavitana vaksiny ho an’ny BCG, 83% ho an’ny Polio 3, 77% ho an’ny VAR 1, 72% ho an’ny VAR 2. Teo amin’ny 54% teo kosa no tratra ho an’ireo vaksiny natokana ho an’ny vehivavy bevohoka.  

Fahombiazana

Tafiditra ao anatin’ny drafitra hampirisihana bebe kokoa ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara ny Tetikasa Miarova, izay teraka nandritra ireny vanimpotoana nampamaivay ny Covid-19 ireny. Izany hoe, ny taona 2021. Nanana karazam-baksiny vitsivitsy isika teto Madagasikara, nenti-niatrika ny Coronavirus, ary nahitam-pahombiazana izany, raha tsy hitanisa afatsy ny Covishield, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm.

Tsy nihanona fotsiny tamin’ny vaksiny Covid-19 anefa ny tetikasa fa nisehatra tamin’ny fampiroboroboana ireo karazam-baksiny rehetra misy eto Madagasikara. Raha ho an’ny fanefitry ny Covid-19 manokana, dia efa nahatratra 2 725 202 ireo olona nisitraka vaksiny feno, hatramin’ny 3 Jona 2024 teo. Marihina fa amin’ireo vaksiny fanefitry ny Coronavirus ireo dia misy karazana fatra iray ihany dia efa feno, ary misy tsy maintsy fatra indroa miantoana.

Ankoatra fanaovam-baksiny, dia isan’ireo asa nisongadina vita tamin’ny alalan’ny tetikasa Miarova ihany koa ny fananganana toby lehibe fitahirizam-baksiny sy famatsiana fitaovana fampangatsiahana Vaksiny an’ireo CSB manerana ny Nosy. Fitaovana izay mandeha amin’ny herin’ny masoandro. Manampy be dia be amin’ny fampisitrahana an’ireo Vahoaka any ifotony an’ireo karazam-baksiny izany.

Tsara ho fantatra fa ny Banky Iraisampirenena no mamatsy vola ny tetikasa, ary ny jolay 2024 izao no mifarana tanteraka izany. Nanamafy kosa anefa ny teo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka fa mbola hitohy amin’ny andiany faharoa ny tetikasa.

Fermer