PolitikaSamihafaSongadim-baovaoSosialy

LALANA MIFEHY NY SERASERA 2020-006: Miantoka ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety

Fiovana goavana eo amin’ny tontolon’ny serasera, ary fandresena miezinezina ho an’ny mpanao gazety ny fijoroan’ny lalàna mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery laharana 2020-006 tamin’ny 01 septambra 2020. Efa lany ity lalàna ity, ary efa vitan’ny Filoham-pirenena ny Sonia fampananan-kery azy. Zava-dehibe ny fisian’izy ity satria miantoka ny tena fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety marina eto amintsika.

Tontosa tao Mahajanga, omaly, ny atrikasa fampahafantarana ny lalàna 2020-006, tamin’ny 1 Septambra 2020, momba ny serasera amin’ny haino vaky jery. Ity lalàna ity, izay lany sady efa manankery eto amin’ny tany sy ny firenena, dia nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo fa fandresena goavana ho an’ny mpanao gazety sy ireo mpisera amin’ny haino aman-jery. Nosafidiana manokana ny tao Mahajanga satria tao amin’ity renivohitry ny faritra Boeny ity no nanombohana ny fakan-kevitra rezionaly voalohany indrindra, nihainoana ny hetahetan’ireo mpisehatra tsy ankanavaka. Rariny dia rariny tokoa, araka izany, raha I Mahajanga no nisitraka voalohany izao atrikasa fampahafantarana izao. Noho izany, navoitra tamin’ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny Serasera tany an-toerana fa niady mafy ny mba hahafahan’ny mpanao gazety mitrandraka vaovao ankalalahana ny minisitera. Antony nahatonga ny minisitera nanafoana ilay andininy faha 19 tamin’ny lalàna 2016-029, izay nilaza fa tsy azon’ny mpanao gazety atao ny mamoaka vaovao avy amin’ny fivoriana tsy azon’ny besinimaro natrehina. Lalàna izay mandrangaranga fanasaziana avy hatrany raha misy tranga mifanohitra amin’izany. Andininy maro hafa ihany koa no nitondran’ny minisitera fanatsarana hahafeno ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety.

Filoha lefitry isam-paritra

Tsy maintsy hirosoana ny fananganana ny “Comission Paritaire”, hoy ny minisitra Lalatiana Andriatongarivo, omaly, mba hahafahana mizara ny karatra maha matihanina ny mpanao gazety. Tsara ny mampahafantatra fa tsy ny minisitera no antony tsy nahavitan’io karatra io hatramin’izay fa antony izay mifandraika amin’ny avy eo anivon’ny Holafitra. Fotoana izay nanindrian’ny minisitra fa hiova endrika ny rafitra eo anivon’ny Holafitry ny mpanao gazety ao anatin’ity lalàna vaovao ity. Raha toa ka filoha lefitra isam-paritany izany teo aloha, dia lasa ho isam-paritra kosa izany ankehitriny. Tanjona ny hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin’ny fiahiana ireo mpanao gazety. Ho an’ny omaly, noezahina nampahafantarina tamin’ireo mpanao gazety, mpitandro ny filaminana, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fitsarana ity lalàna ity, mba ho fantatr’izy ireo ny maha zava-dehibe ny fananana arofenitra amin’ny asa atao. Ankoatra izay, nilaza ho vonona hatrany ny Ministera tompon’andraikitra, hiaro ary hijoro hatramin’ny farany hitondra sy hihaino ary hamaly ny hetahetan’ireo mpanao gazety tsy anakanavaka eto Madagasikara.

Fermer