Songadim-baovaoToekarena

“MPIANATRA IRAY, HAZO IRAY”: Hamafisina ny fanabeazana ara-tontolo iainana manomboka izao

Olana teto amintsika an-taonany maro ny tsy fahatsapa-tena ho tompon’andraikitra amin’ny fiarovana sy ny fitandroana ny tontolo iainana, eny fa na ireo lehibe sy mpanapaka hevitra aza. Izany indrindra no mahatonga ny Fanjakana mametraka vina ny hampiroborobo indray ny fanabeazana ara-tontolo iainana, atomboka any amin’ny kilasy ambany. “Mpianatra iray, hazo iray”, no tanjona amin’izany.

Antony iray lehibe mahatonga ny fahapotehan’ny tontolo iainana eto amintsika ny tsy fahampian’ny Fanabeazana ara-tontolo iainana. Misy ireo manao fanahiniana amin’ny famotehana ny tontolo iainana, noho ny fitadiavana na noho ny fambolena. Misy koa anefa ireo entin’ny tsy fahalalana tsotra izao, ka lasa manao asa manimba ny tontolo maitso. Eo anatrehan’izany, asa lavitr’ezaka iarahan’ny Medd mifandrimbona amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fanamafisana ny fanabeazana ara-tontolo iainana manerana ireo sekoly eto Madagasikara. Tanjona amin’izany ny hamporisihina ny fandraisana andraikitra sy ny fananana toetra miaro sy mikajy ny tontolo iainana manomboka eny an-tsekoly ka hipaka eo amin’ny isan-tokantrano sy eo anivon’ny fiaraha-monina. « Ny isam-batan’olona no mila mahatsapa fa tompon’antoka voalohany amin’ny fiarovana ny tontolo iainana », hoy ny minisitra tompon’andraikitra.

Ankehitriny, misy ilay fandaharanasa « Mpianatra iray, hazo iray ». Ity farany izay sady miompana amin’ny fampivelarana ny maha olona izay iarahan’ny Medd sy ny Men miasa. Araka ny fampitam-baovao, efa anatin’ny fanombohana ity tetikasa ity avokoa ireo Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy manerana ny Nosy ankehitriny. “Ho an’ny ao Toamasina dia tapaka taorian’ny fivoriana niarahan’ny DREDD Atsinanana tamin’ireo Sefo CISCO fa hanatanteraka fambolen-kazo ireo mpianatra ao amin’ny EPP La Marne ny alarobia 28 oktobra ho avy izao ka homen-danja amin’izany ireo hazo fihinam-boa”, hoy ny fanavazana.

Fampandraisana andraikitra

Etsy ankilany, nanamafy ny Minisitera fa hiroso amin’ny fampahafantarana ity fandaharanasa ity amin’ireo Sefo Cisco sy Zap ao amin’ny Faritra Analanjirofo izy ireo, mba hahafahana miara-manangana ny fomba fiasa entina hanatanterahina izany. Hisy ihany koa ny fampiofanana ireo Talen-tsekoly amin’ny famokarana zana-kazo ka ny Dredd no miantoka ireo fitaovana ilaina amin’ny fametrahana ireo tanin-janakazo isan-tsekoly. Isan’ireo fianarana hanombohan’izy ireo ny asa ny ao amin’ny Ceg Andreba, Kaominina Ambanivohitra Ambodimanga II. Etsy andaniny, paikady mampandray andraikitra ireo mpianatra tsirairay kosa no hitondran’ny Diredd Boeny Betsiboka ny fanatanterahana ity vina ity. Amporisihana hamokatra zana-kazo any an-tranony avy ireo mpianatra ary hisy ny fanaraha-maso isan-kerinandro izay atao ka hisitraka naoty ambony ireo mpianatra izay mahakarakara tsara ny zana-kazony. Ho an’ny ao amin’ny Faritra Boeny sy Betsiboka dia 200 000 no isan’ireo mpianatra avy amin’ny sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana hanaraka ity programa ity. Tsara marihana fa tafiditra indrindra ao anatin’ny paikadin’ny Medd amin’ny fampiharana ny fanabeazana ara-tontolo iainana isan-tsekoly no sady fampandraisana andraikitra ny mpianatra sy ny Ray aman-dreny amin’ny fikajiana ny tontolo iainana izao asa izao.

Fermer