Politika

FANARAHAMASO NY FIFIDIANANA: Fangatahana dimy hatreto no voarain’ny Ceni

Mizotra amin’ny antsakany sy andavany ireo zotram-pifidianana rehetra hanomanana ny fifidianana Loholona amin’ny 11 Desambra izao, eto Madagasikara. Omaly, nanazava ny mpampaka tenin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) fa tsy manankery intsony ireo fahazon-dalana hahafahana manara-maso ny fifidianana nomen’ ny Ceni ho an’ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena nanatanteraka izany, nandritra ny fifidianana teo aloha. Araka izany, tsy maintsy manao fangatahana vaovao avokoa ireo izay maniry ny handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana atao amin’ny desambra. Fikambanana na fiarahamonim-pirenena no afaka manao izay fangatahana izay eny amin’ny birao mahaleotena misahana ny fifidianana. Hatreto fangatahana miisa dimy manerana ny nosy no efa voarain’ny Ceni, izay tsy maintsy handalo fanadihadiana avokoa, araka ny fanazavana. Tsiahivina fa ny 20 Novambra izao no fe potoana farany ahafahana manao izany raha toa ka ny 26 novambra no hozaraina ny karatra hahafahana manantateraka ny fanaraha-maso. Notsindrian’ny Ceni fa mila miorina ara-dalàna ny fikambanana maniry hanaramaso ny fifidianana, ary manana sata mifehy ara-dalàna, ary “fiche technique” mahakasika ny fikambanana.

Etsy ankilany, didy miisa 150 avy amin’ny filankevim-panjakana mahakasika ny fifanolanana nisy tamin’ny fifidianana kaominaly farany teo no voarain’i Ceni izay entiny handrafetana ny lisitr’ireo mpifidy vaventy ihany koa. Tsy maintsy ho fantatra mialohan’ny 11 novambra izao kosa ny lisitra ofisialin’ireo mpifidy vaventy, raha ny fanazavana. Ao aorian’izay datin’ny 11 novambre izay dia tsy azo atao intsony ny mikitika ny lisitr’ireo mpifidy vaventy, hoy hatrany Fano Rakotondrazaka.

Fermer