Non classéSamihafaSongadim-baovaoSosialy

LALANA LF 2020-006 MOMBA NY SERASERA: Miantoka ny fiarovana ny mpanao gazety amin’ny asany

Fandresena goavana ho an’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety ny fahalanian’ny lalàna vaovao mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery izay efa manan-kery ankehitriny. Isany teboka lehibe manan-danja ao anatin’izany ny fiarovana ny mpanao gazety amin’ny asa ataony. Teboka izay anisany tsindrian’ny avy eo anivon’ny Minisitera hatrany any amin’ireo toerana rehetra hampahafantaran’izy ireo ity lalàna ity. Araka ny voasoratra ao amin’io lalàna io tokoa mantsy, tsy misy famonjana atao amin’ny mpanao gazety raha toa ka hadisoana atao amin’ny asa fanaovan-gazety no hanenjehana azy. Tsara tsindriana fa tsy voaaron’io andininy io ny heloka hafa ataon’ilay mpanao gazety, mety tsy mifandraika amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety. Ankoatra izay koa, raha toa ka sanatria misy hadisoana an-gazety mety nataon’ilay mpanao gazety, tsy izy mivantana aloha no hanaovana fanadihadiana fa miainga any talen’ny famoahana, izay vao mety handalo tonian’ny fanoratana, ary any amin’ilay mpanao gazety no farany raha toa ka ilaina ny fanaovana fanadihadiana azy. Antoka lehibe amin’ny fiarovana ny mpanao gazety amin’ny asany noho izany ity lalàna lf 2020-006 ity. Marihana fa nitohy tao Toamasina ny zoma 23 oktobra 2020 lasa teo sy tao Fenoarivo Atsinanana ny sabotsy 24 oktobra 2020  teo, ny atrikasa fampahafantarana ny lalàna lf 2020-006 momba ny serasera amin’ny haino vaky jery izay vao nosoniavin’ny Filohan’ny Repoblika herinandro vitsivitsy lasa ny fampiharana azy. “Rehefa notanterahin’ny Minisitera ny fampandaniana ity lalàna izay novolavolain’ny mpanao gazety sy ireo mpisehatra amin’ny serasera dia tsy mijanona eo ny asan’ny Minisitera fa manana andraikitra ihany koa amin’ny fampahafantarana amin’ny antsipiriany izany lalàna vao lany izany amin’ny mpanao gazety sy ireo mpisehatra amin’ny serasera fa eo ihany koa ireo olon’ny fitsarana sy ireo mpitandro ny filaminana mba hahamora ny fampiharana azy”, hoy ny fanazavana. Nisy ny fizarana ny boky kely mirakitra izany lalàna izany.

Fermer