PolitikaSamihafaSongadim-baovaoSosialy

SATROBONINAHITRY NY TATAROM-PIANDRIANAN’NY MPANJAKA RANAVALONA : Ho tafaverina eto an-tanindrazana, 123 taona aty aoriana

Zavatra lehibe roa no nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina omaly, raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany mahakasika an’Anatirova. Ankoatran’ny fahavitan’ny asa fanarenana ny Rovan’Antananarivo tokoa mantsy, dia ho tafaverina eto an-tanindrazana rahampitso ihany koa ny satroboninahitry ny tatarom-piandrianan’ny mpanjaka Ranavalona, izay nentin’ny Frantsay, tamin’ny fotoana nahavoazanaka an’I Madagasikara, 123 taona lasa izay.

Mariky ny fiandrianam-pirenena ny fiverenan’io satroboninahitra io eto Madagasikara.

Tamin’ny taona 1897, rehefa voazanaka ny firenena malagasy, dia nesorin’ny mpanjanaka avokoa ny mariky ny fiandrianam-pirenena rehetra teto amin’ny tany sy ny firenena. Anisan’izany ny satroboninahitry ny tatarom-piandrianan’ny Mpanjaka Ranavalona, izay mipetraka eo amin’ny tendron’ny tatarom-piandrianana fikabarian’ny mpanjaka tamin’izany fotoana. Zava-dehibe loatra izany satria anisany nanamarika ny fiandrianam-pirenena. Ary ny nitondran’ny Frantsay izany dia nanamarika ny faharesen’ny Malagasy. Nandritra ny taona maro, narantin’ny Frantsay tao amin’ny Mozean’ny Tafika Frantsay, ao amin’ny “Hotel des Invalides” io satrobonihahitra io. “Tsy nisy nitaky io tao anatin’ny taona maro. Kanefa, efa 123 taona izao no nialany teto amin’ny Firenena”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Teo anatrehan’izany, nanoratra taratasy tany amin’ny Filoham-pirenena frantsay ny Filoham-pirenena malagasy, amin’ny maha zava-dehibe io satrobonohitra io eo amin’ny lafiny fiandrianam-pirenena. “Nitaky ny famerenana io satroboninahitra io tany amin’ny Filoha frantsay ny tenako”, hoy  ny Filoha. Noho ny asa sy ezaka natao nataon’ny avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, sy ny fifampiraharahana tamin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena frantsay, dia nahitam-bokany izany, ary namaly ny firenena frantsay fa haverina ho an’ny Malagasy izany satroboninahitra izany. Araka izany, amin’ny alakamisy 05 novambra ho avy izao, izany hoe rahampitso, no ho tafaverina eto Madagasikara ity satroboninahitra ity.

Ilay mipetraka eo amin’ny tendro amin’ny lapihazo fikabarian’ny mpanjaka io satrobohinahitra io

Hotokanana ny Lapa Manjakamiadana sy Besakana.

Etsy ankilany, vita tanteraka koa ny asa fanarenana ny Anatirova. Raha tsiahivina, ny 06 Novambra 1995  no nahamay  ny Rova. Nisaona ny firenena tamin’izany. Lasa lavenona avokoa ireo lapa rehetra tao an-toerana. Ny zoma 06 Novambra 2020 izao, izany hoe 25 taona aty aoriana, hotokanana ary atolotra ara-pomba ofisialy ny asa fanarenana ny Lapan’I Manjakamiadana sy ny Lapan’I Besakana, ho an’ny vahoaka malagasy. Nilaza ny Filoha fa ho vakok’i Madagasikara ny Rova, izay lovan’ny Malagasy rehetra ary mariky ny fiandrianam-pirenena. Ho fanamarihana izany dia hasaina avokoa ireo Ampanjaka sy ny Raiamandreny ara-drazana avy amin’ny lafivalon’ny Nosy hanatrika io lanonan-dehibe io. Notsindrian’ny Filoha Andry Rajoelina fa efa voasoratra avokoa ny tantara rehetra. Fotoana izay nampahatsiahivany fa ny taona 1895 no nahavery ny fiandrianam-pirenena, naharesy ny Malagasy ary nananganan’ny Fanjakana malagasy saina fotsy tamin’izany fotoana. 100 taona taty aoriana, may ny anatirova, izany hoe ny 1995. Amin’ity taona 2020 ity kosa, izany hoe 25 taona aty aoriana, vita ny asa fanarenana rehetra eo anivon’ny Rova, isan’izany ny Lapan’I Manjakamiadana sy ny Lapan’I Besakana. Manamarika zavatra maro eto amin’ny firenena izao dingana lehibe vitan’I Madagasikara izao satria hamerina indray ny hambompom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon’ny Malagasy tsirairay avy, hoy izy. “Tonga izao ny fotoana handraisantsika an-tanana ny tantarantsika”, hoy ny Filoha. Fotoana ihany koa izao hanandratana indray ny tantara sy ny vakoka malagasy mba ho lova ho an’ny taranaka mifandimby.

Nahazo sitraka manokana avy amin’ny Filoha ny ezaka rehetra nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tamin’ny famerenana ity satroboninahitra ity.
Fermer