SamihafaSosialy

ANTOKO FREEDOM : Nanolotra fampitaovana ny « SOS Village d’enfant » ao Antsirabe

Mandray an-tanana ireo ankizy tena sahirana manodidina ny fokontany hiasany, avy amin’ny tokantrano sahirana, ny fandaharanasa fanamafisana ny fanampiana ny fianakaviana sahirana eo anivon’ny Akany « SOS Villages d’Enfants Madagascar » ao Antsirabe.  Ankoatra izay, manampy ireo ray aman-dreny hanana asa mahavelona na « activités génératrices de revenus » ihany koa ny akany. Ary, mampianatra sy mampiofana arak’asa ireo zaza mba hahafahan’izy ireo miatrika asa avy hatrany aorian’ny fianarana.

Araka ny fanazavan’ny Dr Raharinjatovo Aimée Joachin, Talen’ny PRF Mahazoarivo Antsirabe eo anivon’ny Akany, miisa 150 ireo ankizy beazina ao an-toerana amin’izao fotoana izao. « Raisina ao ireo ankizy efa mianatra any amin’ny EPP, saingy tsy manana toerana anaovana famerenan-desona. Misy ny fampiasakafoana, fikarakarana ny fahasalamana, fikarakarana ireo ray aman-dreny amin’ny alalan’ny AGR », hoy ny fanazavany.

Nitsidika ny Akany ny Filoha Nasionalin’ny Antoko Freedom sy ny mpikambana niara-dia taminy, ny faran’ny herinandro teo, noho ny fahatsapahana fa mendrika ny ho tohanana ny asa sy ezaka lehibe ataon’ireo tompon’andraikitra mampihodina ity Akany ity. Nandritra ny fitsidihany no nanolorany milina fanjairana hianaran’ireo zazavavy zaitra, fitaovana maromaro fampiasa amin’ny fandrafetana (menuiserie en bois) ho an’ireo zazalahy mba hanampy azy ireo amin’ny fanovozana ny fahaiza-manao ilaina arak’asa. Ny tanjona dia mba afaka hanana asa azo hitadiavam-bola avy hatrany izy ireo handraisany an-tanana ny fiainany rehefa vita ny fianarana izay ataony, hoy ny fanazavana.

Fermer