PolitikaSongadim-baovao

VAOMIERAN’NY FITSARANA AVO : Nanda ny fanolorana an’i Reboza Julien eo anoloan’ny HCJ

Tontosa omaly tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny tatitry ny Vaomiera manokana misahana ny fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo. Nodinihana tamin’izany ny raharaha mikasika ny minisitra teo aloha Reboza Julien. Nandritra ny tatitra, nanapa-kevitra ny Vaomiera ny tsy hanolotra ity tomponandraikitra ity eo anoloan’ny Fitsarana Avo. Tsy mbola afaka nirosoana omaly kosa ny tsangan-tanana ho an’ireo depiote rehetra mahakasika ity fanapahan-kevitry ny kaomisiona ity noho ny tsy fahatrarana ny fetr’isa.

Ny raharaha anenjehana an’Andriamatoa Reboza Razafindrevalo Mahavonjy Julien no nodinihin’ny Depiote tetsy Tsimbazaza omaly, ao anatin’ny tatitry ny Vaomiera manokana misahana ny fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo. Fanararaotana andraikitra no niampangana azy tamin’ny famarotana ny tany St Antoine izay misy ny Villa Elisabeth, trano nonenan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert. Famarotana izay natao tamin’ny taona 2014 nandritra ny naha Praimisitra lefitra misahana ny fananantany ny tenany. Araka ny fanadihadiana natao dia nanao sonia, mikasika famarotana ny toerana misy ny Villa Elisabeth, Andriamatoa Reboza Julien, Praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny Tany tamin’izany fotoana. Raha ny lalàna anefa no jerena dia tsy azo amidy io tany io. Efa nomen’ny Fanjakana ho fonenan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert rahateo io toerana io, ny taona 1997. Ary tsy azo amidy ny tany satria misy monina eo amboniny. Manampy izany koa, tsy mitovy koa ny refi-tany ao anaty taratasy fifampivarotana sy ny refi-tany tena izy.

Tsy tratra ny fetr’isa

Tetsy ankilany, nilaza Reboza Julien, fa resaka fampandehanan-draharaha fotsiny no nataony tamin’izany fotoana, ary ny Sonia fifampivarotana ny toerana misy ny Villa Elisabeth dia anisany voasoniany tsy nahy. Voasoratra fa ny “Société Mada terrain” no hividy azy. Ka ny vaovao nandeha tamin’ny fahitalavitra no nahalalana fa voakasika io trano fonenan’ny Filoha teo aloha io, araka ny nambaran’ity tomponandraikitra teo aloha ity hatrany. Nilaza ihany koa ny mpisolo vavan’ity minisitra teo aloha ity, fa heloka tsotra io fanararaotana andraikitra io, raha ny lalàna no jerena. Araka izany, taorian’ny fanadihadiana sy ny famakafakana nataon’ny vaomiera, nanapa-kevitra ny mpikambana fa tsy atolotra eo anoloan’ny Fitsarana Avo ity raharaha ity. Omaly no nodinihin’ireo Solombavambahoaka teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza io tolo-pehin-kevitra misahana ny fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo io. Noho ny tsy fahatraran’ny fetr’isa ilaina dia tsy afaka nandray fanapahan-kevitra ireo Solombavambahoaka. Nahemotra araka izany ny fandinihina ny tolo-pehin-kevitra, ka amin’ny Alakamisy 17 Desambra izao indray no voafaritra handinihana izany.

Tsiahivina fa ny fivoriana itambarambe no manapaka amin’ny alalan’ny tsangan-tanana, ny amin’ny fandefasana ny raharaha eny amin’ny Fitsarana Avo na tsia. Ho an’ny omaly, 57 ireo depiote tonga tamin’ny fivoriana, kanefa 76 no fetrisa farafahakeliny takiana. Antony tsy nahafahana nandray fanapahan-kevitra omaly.

Fermer