PolitikaSamihafaSongadim-baovaoSosialy

FANAMPIANA NY ANY ATSIMO: Nanolotra 100 tapitrisa dolara ny Banky Iraisampirenena

Antoka hahafahana mamongotra tanteraka ny olan’ny tsy fanjariantsakafo sy ny Kere any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy iny ny fisokafan’ny Fanjakana amin’ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombona antoka. Taorian’ny Governemanta amerikanina, ny Banky iraisampirenena indray omaly no naneho ampahibemaso ny fanohanany an’I Madagasikara amin’izany ady izany. Ka nanolotra fanampiana 100 tapitrisa dolara.

Ankoatra ireo vahaolana vonjimaika sy lavitr’ezaka efa apetraky ny Fanjakana amin’ny Kere any Atsimo, manao tohivakana koa ankehitriny ny fanampiana azon’I Madagasikara avy any amin’ireo mpiara-miombona antoka. Taorian’ny Amerikanina, ny Banky Iraisampirenena indray no namaly ny antson’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina amin’ny hanohanana ny mponina any Atsimo miaina ny haintany sy ny mosary. Araka izany, nanolotra fanampiana 100 tapitrisa dolara ny Banky Iraisampirenena hanohanana ny fiarenan’ny mponina any Atsimo amin’ny alalan’ny fandaharanasa “MIONJO”, izay fiteny avy any atsimo midika hoe fiarenana na fitrakana. Nankasitraka sy nanome alalana izany fanampiana izany ny Filankevi-pitantanan’ny Banky Iraisampirenena, ny 10 desambra lasa teo ka nampahanfantarin’ny Mpandrindra asan’ny Banky Iraisampirenena Marie- Chantal Uwanyiligira omaly tamin’ny Filoha Andry RAJOELINA izany.

Notanterahina omaly ihany koa ny fanaovan-tsonia manamarika ny firosoana amin’ny dingana voalohany amin’ny fandaharahanasa MIONJO. “Resy lahatra ny Banky Iraisampirenena fa mila tetikasa maromaro ny ady amin’ny Kere any Atsimon’ny Nosy. Haharitra 4 taona araka izany ny dingana voalohany amin’ny MIONJO », araka ny fampitam-baovao. Faritra telo, ahitana an’Anosy, Androy sy Atsimo Andrefana, sy ny an-tsasamanila ny distrika ao aminy kosa no hisitraka izany. “Hifantoka amin’ny fampandrosoana maharitra, fametrahana fotodrafitrasa ho an’ny rano sy fanohanana ny fiarenana ara-toekarena sy sosialy ny fandaharanasa”, hoy hatrany ny fanazavana. Tanjon’ny fandaharanasa ny fiadiana amin’ny tsy fisian-drano miverina matetika sy ny ady amin’ny hanohanana.

Politika lavitr’ezaka

Omaly, nandritra ny fandraisam-pitenenany, nilaza ny Filoha fa Faritra voalohany notsidihin’ny Filoha raha vao niakatra teo amin’ny fitondrana izy ny faritra Atsimo. Tsapan’ny Filoha fa toerana sy mponina adino lava ny faritra Atsimo ka nasehony fa laharampahamehana amin’ny Fanjakana ankehitriny izy ireo. Tsy maintsy ovaina ireo fomba fiasa teo aloha tsy nahomby tamin’ny ady amin’ny Kere, hoy ny fanambarana. Mametraka paikady vaovao araka izany ny fitondrana hamongorana ny Kere izay fanamby manokana napetraky ny Filoha. « Anisany izany ny politika lavitra ezaka ho tanterahina miaraka amin’ny Banky Iraisampirenena ny lava-drano hitrandrahana rano sy loharano hanatsarana ny tontolon’ny toekarena sy sosialy », hoy ny Filoha. Ho trandrahina avokoa izay loharano rehetra toy ny reniranon’i Efao sy Mandrare. Tanjona ny hamerenena indray ny fambolena tosiky ny toekarena sy ho fahaleovantena ara-tsakafo sy ara-bolan’ny mponina. Hitarina ihany koa ny « pipeline » ao Impotaka sy Sampoina. Hampiasa ny teknolojia moderina ny fanjakana hahafahana manatanteraka izany, hoy ny fanazavana. Miankina amin’ny fahavonon’ny fitondram-panjakana no hahafahana mahatratra ireo tanjona ireo, araka ny fanamafisan’ny Filoha, izay tsy maintsy hiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombona antoka.

Fermer