SamihafaSongadim-baovaoSosialy

EPP AMBOHIBAO ANTEHIROKA: Napetraka ho sekoly sakaizan’ny fidiovana sy fanadiovana

Paikady hahafahana mampiroborobo ny tontolon’ny fanadiovana sy fidiovana eto amintsika ny fanaovana fanentanana eny anivon’ny sekoly.  Omaly Alatsinainy faha 11 janoary, nisy ny fitokanana ara-pomba ofisialy ny fanamarihana ny EPP Ambohibao Antehiroka ho sakaizan’ny WASH. Fandrisihana ny EPP hitazona ny zava-bita amin’ny fampiharana sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa eo amin’ny lafiny rano, fidiovana sy fanadiovana no tanjon’ity tetikasa ity. Vina ihany koa ny hahatonga azy sekoly modely amin’ny fomba fanao ny fahadiovana sy fidiovana, ary koa mba hahatonga ny sekoly ho sakaizan’ny « WASH » ​​ho reharehan’ireo mpanabe, manomboka amin’ny talen’ny sekoly, ZAP, ny fari-piadidiam-pampianarana, ny fitaleavam-paritry ny fanabeazam-pirenena. Ao anatin’ny fanatrarana ny tanjon’ny Minisiteran’ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola dia asa tsy maintsy hatao ny fametrahana fotodrafitrasa rano, fidiovana sy fahadiovana, hanatsarana ny fahazoana rano ho an’ny rehetra sy amin’ny fanadiovana fototra, ny fampiasana kabone madio, ny fanasana tanana amin’ny rano madio sy savony ary ny fitantanana ny fahadiovana amin’ny fadimbolana.

Hiitatra ny tetikasa

Etsy andaniny, mifanindra andalana ihany koa izao hetsika izao amin’ny fampirisihana ny EPP amin’ny ady atao amin’ny fiparitahan’ny Covid-19, indrindra ny maha-zava-dehibe ny fanasana tanana amin’ny rano madio sy savony. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nanamafy ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena fa anisany mampavitrika ny ankizy mandeha an-tsekoly ny fananana tontolo madio, ary mampihena ny tahan’ny tsy fahatongavana an-tsekoly. Eo anatrehan’izany, hisy ny fifanarahana eo amin’ny Minisitera roa tonta amin’ny fanitarana izao tetikasa izao amin’ireo sekoly hafa manerana ny Nosy. Vina, noho izany, ny hanomezana fanatsarana fahaiza-manao eo amin’ireo mpisehatra voakasika rehetra amin’ny tontolon’ny rano, fidiovana sy fanadiovana eny anivon’ny sekoly tsirairay avy. Hisy koa fametrahana rafitra natao hanao tombana sy fanarahamaso ireo fotodrafitrasa sy ny fampiharana ireo tokony hatao rehetra amin’ny fampiroboroboana ny rano, fidiovana, fanadiovana. Tsara ho fantatra fa nanatrika ny fotoana omaly, ny Minisitry ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa sy Ramatoa Michelle Sahondrarimalala Minisitry ny Fanabeazam-pirenena miaraka amin’ireo mpiara-miombonantoka toy ny Unicef sy ny WSUP, ary ny Kaominina Antehiroka sy ny vondrom-pianarana (FEFFI sy ny komity ad’hoc WASH).

Fermer