SamihafaSongadim-baovaoSosialy

FITOKONANA LAVARENY “Manana adidy hiasa ireo mpanara-maso sy mpisafon-draharahan’ny asa”

Nanomboka ny herinandro lasa teo no hita teny anivon’ireo haino aman-jery samihafa eto amintsika ny fanambaran’ireo mpikambana sasany ao amin’ny sendikan’ny mpijirika ny asa izay manakiana mafy ny fomba fiasan’ny Minisitera ankehitriny. Nambaran’izy ireo tamin’izany mihitsy aza fa tsy manara-dalàna ny Minisitera mpiahy azy ireo tamin’ny tsy fanajana ireo fifanarahana izay nosoniavin’ny Filohan’ny Repoblika ny taona 2019. Nitondra fanazavana mahakasika izany ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Asa, fampananan’asa, Asam-panjakana, ary ny lalàna sosialy, tamin’ny alalan’ny Talen’ny Kabinetra sy ny Sekretera jeneraliny, omaly. Notsindrian’izy ireo fa fifanarahana efa tamin’ny taona 1980 no tokony ho vita Sonia io fifanarahana nosoniavin’ny Filoha tamin’ny taona 2019 io, izay ahitana ny “convention 151” sy ny “convention 154”. Ny Fitondram-panjakana ankehitriny noho izany no nanana finiavana politika nanasonia izany, ny volana Jona 2019, tany Genève. Nanam-porofo izany, hoy ny Talen’ny Kabinetra, fa misy ny finiavana hiara-hiasa amin’ny tontolo sendikaly ny Fanjakana.

Misy koa ny « Convention 081 » mahakasika ny fampitaovana ny mpanara-maso ny asa na ny “Inspecteur de travail” sy ny “controleur de travail”. Ny andininy faha-11 amin’izy io dia mazava tsara fa anjaran’ny Minisitera sy ny Fitondram-panjakana no manome ny fitaovana rehetra izay ilain’ny mpiara-miasa rehetra. « Misy milaza anefa ankehitriny fa tsy manao izany ny Minisitera. Ny tsara ho fantatra dia maro ny ezaka vitan’ny Fitondram-panjakana manodidina izany tamin’ny taona 2020 sy ny tamin’ny volana Janoary tamin’ity taona ity. Nisy ny fampitaovana fiara, trano. Efa nisy izao ny fanaterana fiara tsy mataho-dalana tany amin’ny Faritra ny herinandro lasa teo”, hoy ny fanazavana.

Efa misy ny sehatra hifampiresahana

Tsara ho fantatra fa manana asa miavaka tsara ny mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny, araka ny voalaza ao amin’io Fifanarahana 154 io. Io fifanarahana io ihany koa dia mampirisika ny Fanjakana malagasy hanao “mise à jour” ireo rijan-teny rehetra mikasika ny mpiasam-panjakana. Araka izany, efa misy ankehitriny ny “Conseil supérieur de la Fonction Publique (CSFP)” na filankevitra ambony momba ny asam-panjakana, ahitana ny solotenan’ny Sendika, ny solotenan’ireo mpiasam-panjakana, ary misy ny “administration”. Ao anatin’io no sehatra hifampiresahana. Diso noho izany ny filazan’ny sendika sasany milaza fa tsy nanao ezaka ny Minisitra tamin’ny famahana ny olan’izy ireo. Kanefa, tsy anjara andraikitry ny Minisitra ny mitantana ny raharaha sendikaly, araka ny didim-panjakana mamaritra ny anjara andraikitry ny Minisitera.

Nanazava ny Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Asa, Razafimamonjy Laza Rabary, fa tsy fepetra fanasaziana ny famindran-toerana ho an’ny sendika. Miankina amin’ny filan’ny asa no hanaovana ny famindran-toerana, hoy izy. Araka izany, mitovy daholo ny fitantanana ireo mpiasa rehetra eo anivon’ny Minisitera. Etsy ankilany, nambaran’ity tomponandraikitra ity ihany koa fa misy ny lalana mametra ny fitokonan’ny mpiasam-panjakana. « Adinon’ny sendika indraindray hoe ankoatra ny Zo hananan’izy ireo amin’ny fitokonana, dia manana adidy sy asa tsy maintsy atao ihany koa izy ireo amin’ny maha mpiasam-panjakana », hoy ny fanazavana. Tsy misy lalàna eto amintsika mamela ny sendika hitokona tsy misy fiafarana, hoy ny fanazavana.

Fermer