PolitikaSongadim-baovao

Fitsangantsanganana eny Imerikasinina: Tsy manaiky hataon-dRavalomanana fitaovana politika ny FJKM

Diso paikady. Nialan’ny FJKM ingahy Ravalomanana. Tsy manaiky ny ho ataon’ity filoha teo aloha ity sy ny antoko Tim ho fitaovana intsony ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, izay nanana fandaharam-potoana eny Imerikasinana anio, saika nojapian-dRavalomanana sy ny namany….

Eny Imerikasinina no fotoana nomen’ny ekipan-dRavalomanana ireo olona nantsoiny hiara-“hitsangantsangana” amin’izy ireo. Dia nambaran’ireo mpanentana tao amin’ilay “Radio Miara-manonja” fa hizotra handeha tongotra miala eo amin’ny Magro ny mpiara-mitsangantsangana ho any. Mody nambara fa noho io toerana io tanànan-dRavalomanana no nisafidianana azy, ary eo amin’ny tanin’ity filoha teo aloha ity no hitsangantsanganana anio. Ny tena marina anefa,  efa nanomana hetsika goavana hatao eny Imerikasinina ny fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Hetsika nanasan’izy ireo ny tanora kristiana ao amin’ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Fihaonambe voalohany, hoy ny fanasana, ka ny FJKM Imerikasinina Fanasina no handray izany anio 6 febroary 2021 manomboka aamin’ny 9 ora sy sasany ka hatramin’ny 3 ora tolakandro. Ka io hetsika io no noheverin-dRavalomanana sy ny antoko Tim ary ireo milaza ho mpanohitra miara-dia aminy fa hitsofohana, mba hanehoana fa nahazo olona ny hetsika nataony. Izay koa no ambadiky ny fampiasana ilay teny hoe “fitsangantsanganana”. Mba ahafahana mampivady ilay hetsika politikany amin’ny hetsiky ny FJKM, dia mody nolazaina fa hanao fitsangantsanganana. Avy eo anefa hanao kabary politika ihany.

Leon’ny Kajikajy politikan-dRavalo

Tonga saina ny mpitantana ny FJKM fa saika nojapian-dRavalomanana, toy ny fanaony hatramin’izay, ka hataony fitaovana politika handrombahana amin-kery ny fitondrana. Tsy manaiky ny ho atao fitaovana politika ny fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, hoy ireo mpitantana azy, izay nanapaka izao fanemorana io tsy hampifangaro ny hetsika politikan-dRavalomanana amin’ny hetsika fitaizana ny aim-panahin’ny tanora kristianina. Omaly ary dia nanapa-kevitra ny tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka io fihaonambe voalohany ho an’ny tanora kristianina ao amin’ny synodam-paritanin’Antananarivo Atsinanana, izay saika hataon’izy ireo eny amin’ny FJKM Imerikasinina fanasina anio io. Kajikajy politika avokoa, araka izany, no nisafidianana ny anaran’ny hetsika hoe “fitsangantsanganana”, ny fisafidianana ny toerana hoe any “Imerikasinina”, sy ny datin’ny 6 feboary 2021. Ny tanjon-dRavalomanana sy ny tariny anefa, dia ny hanakorontana, mba tsy hahafahan’ny mpitondra ankehitriny mihetsika hanatanteraka ireo tetikasa lehibe nolazainy. Ny tanjon-dRavalomanana dia ny hiverina eo amin’ny fitondrana amin’ny fomba rehetra, na miaraka amin’ny ra mandriaka aza.

Ny Fanoratana.

Fermer