Songadim-baovao

Zandarimaria – Rafitra ny Firenena mikambana : Nohamafisina ny fitohizan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta

Nanatanteraka fitsidihina ara-pomba ofisialy ny Seg, Jly Ravalomanana Richard, Atoa Issa Sanogo Mpandrindra ny Rafitra Firenena Mikambana omaly, tetsy amin’ny toeram-piasany tetsy Betongolo. Niompana tami’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ny vontoatin’ny fihaonana…

Manga ny fiaraha-miasan’ny roa tonta.

Tonga nanatontosa fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin’ny  Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny Jly  Ravalomanana Richard, Atoa Issa Sanogo, Mpandrindra ny Rafitra Firenena Mikambana (Système de Nations Unies SNU), miasa sy monina eto Madagasikara, omaly talata antoandro. Niompana tamin’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta no tena vontoatin’izao fitsidiham-piarahamiasa, raha tsy hilaza toy ny «Renforcement de l’autorité de l’Etat dans le sud de Madagascar (RAESM)» izay efa niaraha-nanatanteraka ny taona 2019-2020. Tsy nijanona tamin’izany koa ny avy amin’ny fiaraha-miasa teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena sy ny avy amin’ny Rafitry ny Firenena mikambana fa efa maro tokoa. Isan’ireny ny fampitaovana sy fanorenana fotodrafitrasa toy ny Zana-tobim-paritry ny Zandarimaria, any amin’ireo faritra mena. Tsy  nianona tamin’izay fotsiny fa nisy koa ireo fanampiana nomen’izy ireo, toy ny  drone, fiara, ordinatera, fanaka, sy ny maro hafa. Tsy navelan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria nandalo fotsiny ny fihaonana fa nanolotra fisaorana manokana ho an’ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena mikambana izy.

Tetikasa maro isan-karazany…

Fiaraha-miasa maro no no nodinihin’ny roa tonta.

Nasongadin’ny Seg, Jly Ravalomanana Richard hatrany fa « tsy natao ho resaka fandriam-pahalemana na sanatria fampiasana herim-pamoretana hampandeha ny fiainana any Atsimo fotsiny ihany ny fiaraha-miasa amin’ny Rafitry  ny Firenena mikambana fa misy lafin-javatra tokony hiaraka aminy. Ohatra ny lafiny fahasalamana, ny fambolena, ny fampianarana, ahatonga ny olona ho tamana tsara any. Ny tetikasa izay efa nataon’izy ireo dia efa misy an’izay daholo. Koa anjarantsika Malagasy no manohy izany miaraka amin’izy ireo ». Nohamafisin’Atoa Issa Sanogo fa « tsy fitsidihana ara-pomba ofisialy ihany izao ataony izao fa fanamafisana  koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta, izay mahafaly azy ireo hatrany ny zava-bita tamin’ny fiaraha-miasa efa natao.

Ankoatra izay, tonga nanao fitsidihana am-panajana, ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa,  Rtoa Rakotoarisoa Faramalala,  Talem-paritry ny Bianco eto Antananarivo, omaly tetsy  amin’ny Toby Jeneraly Richard Ratsimandrava. Fisaorana sy fankatelemana tamin’ny fiaraha-miasa nisy hatramin’izay no natolony, noho ny fanomezan-tanana hatrany avy tamin’ny Zandarimariam-pirenena teo am-panatanterahana ny asa. Fisaorana  koa no nasetrin’ny Jly Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, noho izany. Nasongadiny fa ady iraisana izay efa natao ary mbola hatao ny ady amin’ny kolikoly ka vonona hatrany ny hifanome tanana hatrany ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.

Fermer