Songadim-baovao

Nandamoka ny hetsiky ny mpanohitra : Tsy nipoitra ny mpitarika, miandrandra fitoniana ny vahoaka

Tsy tontosa ny hetsika fikasana hiditra amboletra tetsy Ambohijatovo sy Analakely avy amin’ny fanoherana, tarihin’ny Miara-manonja, ny sabotsy tontol andro teo. Olona 12 no voasambotra ka isan’ireny ireo mpizara vola sy Manamboninahitra efa nisotro ronono ary ireo nikasa hanao fanakorontanana. Fanadihadiana…

Isan’ireo nidina ifotony ireo tomponandraikitra telo mirahalahy.

Vao mangirandratsy dia efa niatrana teny amin’ny faritra miditra eny Analakely sy Ambohijatovo iny ireo mpitandro filaminana, avy ao amin’ny Tafika, zandary, polisy. Antony, fampiharana ny didy prefektoraly nivoaka ny zoma lasa teo, momba ny fandrarana ny tsy fidirana eny Analakely mahakasika ny famoriam-bahoaka amboletra tetehin’ny Miara-manonja avy amin’ny fanoherana. Ho fisorohana ny mety ho fanakorontanana sy fanararaotana no antony nandraisan’ny mpitandro filaminana ny fanapahan-kevitra ny sabotsy lasa teo, satria hetsika tsy nahazoana alalana. Raha ny fanapahana azo, dia eny amin’ny toerana malalaka Soamandrakizay, ao anatin’ny boriborintany fahadimy no toerana azon’izy ireo, mba hisian’ny fahalalahana manao ny tatitra tian’izy ireo tanterahina. Niezaka hatrany ny avy amin’ny fanoherana, tamin’ny alalan’ireo onjampeo mpiara-dia azy ireo nanentana ny vahoaka, ny amin’ny fandraisana toromarika isan-karazany, saingy nandamoka tanteraka ny fidinana amboletra tao Analakely sy Ambohijatovo io. Tsikaritra fa nisy ihany ireo mpomba ny Miara-manonja miakanjo menamena nihaodihaody teny manodidina an’Analakely iny, saingy tsy sahy niditra, noho izy ireo vitsy dia vitsy. Araka izany, tsy nisy tonga teny amin’ny toerana malalaka Soamandrakizay ireo depiote avy amin’ny antoko Tim.

Voasambotra ireo mpizara vola…

Ampahany amin’ireo olona voasambotra tety Analakely.

Nahatratra 12 ireo olona voasambotra tamin’ny hetsika tsy nahazoana alalana niseho ny sabotsy lasa teo, tetsy Analakely. Isan’ireny ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny taona 2018, izay efa nisotro ronono, fantatra fa tratra nizara vola. Eo koa ny tovolahy iray voasambotra ary  nibaby  kitapo feno vato, raha mpiambina mahatoky  ny solombavambahoaka voafidy tamin’ny antoko Tim, eny amin’ny boriborintany fahenina ny iray. Ankoatra ireo, dia olon-tsotra izay nahitana vehivavy. Fikasana hanakorontana, tamin’ny alalan’ny hetsika tsy nahazoana alalana izy ireo. Famotorana iarahana amin’ny mpitandro filaminana no tontosaina amin’izy ireo eny amin’ny Sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana. Efa nanantitrantitra ny avy amin’ny mpitandro filaminana, fa tsy mitondra soa ho an’ny Firenena ny fitarihana fanakorontanana, ka antony tsy maintsy andraisana fepetra tahaka izao. Ho an’ireo izay mbola mikasa hanatanteraka hetsika tsy nahazoana alalana, dia mbola vonona ny handray andraikitra ny Mpitandro filaminana na eto Antananarivo-Renivohitra na ny manerana ny Nosy. Efa voapetraka ny paikady sy tetikady hisorohana ny fikorontanana sy ny fitohanan’ny fifamoivoizana ary ny fandrobana.

Matoky ny fahendren’ny vahoaka…

Miezaka hatrany ny tsy hisian’ny korontana ny mpitandro filaminana.

Raha natao ny tombana mahakasika ny filaminam-bahoaka nanerana Antananarivo renivohitra nandritra ny asabotsy lasa teo, dia azo lazaina fa nilamina tanteraka, na dia nisy asa andian’olona nieritreritra hanakorontana, saingy nandraisana andraikitra avy hatrany. Nambaran’ny Jly Richard Ravalomanana, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria fa « ankasitrahana ny ezaka nataonareo, nanao ny ainareo tsy ho zavatra tamin’ny fitandroana ny filaminana ny sabotsy teo, manomboka amin’ireo Fibaikoana ka hatramin’ireo mpanatanteraka zandriny indrindra, indrindra fa ianareo mpifehy isan’ambaratonga. Nitondra avo ny voninahitry ny Mpitandro filaminana amin’ny ankapobeny ianareo ka hotahin’Andriamanitra hahavita be ho an’ny Tanindrazana hatrany ». Mbola midera ny fahendren’ny vahoaka malagasy sy ny mpitandro filaminana ny tenany. Etoana dia nisaorany, izay rehetra niara-nisalahy nahatontosa izany fitoniana izany, indrindra tamin’ny fanomezam-baovao na avy lavitra na eto akaiky. Nankasitrahana indrindra koa ireo Mpitandro filaminana, na Zandary na Polisy na Tafika. Tsapa teny an-tsehatra tokoa ny ezaka natao, ary mbola mitohy sy hitohy hatrany ny ezaka hifehezana ny filaminana sy fitoniana manerana ny Nosy. Manentana ireo izay mbola     mieritreritra ny hanakorontana, mba hijery akaiky ny tombontsoa ambony ho an’ny Firenena.

Fermer