PolitikaSongadim-baovao

FIKASANA FANAKORONTANANA: Mbola vonona hametraka ny filaminana ny EMMONAT

Tsy mitondra soa ho an’ny Firenena ny korontana, hoy ny Emmonat, omaly, nandritra fivoriana fanaon’izy ireo isan-kerinandro. Araka izany, nanao antso avo ny amin’ny tokony hanatsaharana ny korontana ireto tomponandraikitry ny filaminana ireto. Manoloana ny fikasan’ny mpanohitra mbola hitondra savorovoro eto amin’ny Firenena indray, noho izany, hentitra ny kaomandin’ny zandarimaria, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoharisoa, nilaza fa mbola vonona ny hametraka ny filaminana izy ireo. “Vonona hifanolo-tanana hametrahana ny filaminana ireo rafitra rehetra mivondrona ato amin’ny Emmonat”, hoy izy. Ny paikady hiatrehana izany kosa anefa dia miankina amin’ny angom-baovao fantatra ihany.

Notsindrian’ireto tomponandraikitry ny filaminana ireto fa finiavana hanao amboletra sy fandikan-dalàna no saika natao teny analakely ny sabotsy teo satria tsy nahazoana alalana. Araka izany, raha mbola mikasa hamerina ny toy ireny ny avy amin’ny fanoherana dia tsy hikely soroka amin’ny fitandroana ny filaminam-bahoaka ny Emmonat. Ireto farany izay nanao antso avo ho an’ny vahoaka mba tsy hanaiky ho voarebirebin’ny mpanao politika sy ny mpanohitra intsony satria ny madinika hatrany no lasa sorona sy miditra am-ponja kanefa ireo lehibe sy ny mpaniraka tsy voakasikasika akory.

 

Nahomby ny paikady

Nanoloana ny savorovoro sy fanakorontanana nokasain’ny mpanohitra hatao, ny asabotsy lasa teo, tetsy Analakely, namoaka ny tatitra ary nanao jery todika ny asa vita nandritra ny herinandro lasa nodiavina, ny teo anivon’ny fitandroana ny filaminana, dia ny Emmo/Nat izany. Nandritra ny fihaonana no nilazan’izy ireo fa azo ny vokatra notadiavina. Nahomby ny paikady napetraka,  nirindra tamin’ny laoniny ny filaminan’Antananarivo sy ny manodidina ary ny tamin’ny faritra rehetra hiadidiany, na dia teo aza ny savorovoro sy ny korontana niniana saika hataon’ny antoko mpanohitra. Nohamafisin’izy ireo hatrany fa tsy maintsy nirosoana ary napetraka avokoa ny sakana rehetra, nisorohana ny mety nisehoana korontana, ny asabotsy lasa teo. Tsy maintsy natao ireny fihetsika ireny, mba nahafaha-nahazo vokatra ary mbola hotohizina raha toa ka hilaina, hoy hatrany izy ireo. Adidy aman’andraikitry ny mpitandro filaminana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka rariny sy hitsiny, raha toa ka tsy hilavo lefona ny amin’izany izy ireo.

Naneho ny fialan-tsininy ho an’ireo rehetra voahelingelina noho ireo sakana maro nipetraka nanerana ny lalana teto an-drenivohitra sy ny manodidina  ihany koa ny tomponandraikitra. Tsy nanadino fa nisaotra eram-po eran-tsaina ny vahoaka hendry nanaiky antsakany sy andavany ny fandaminana napetraka nisorohana ny korontana nahiana niseho. Nankahery ny mpitandro filaminana rehetra niantsehatra teny an-kianja izay nanao ny asany an-kitsim-po sy naneho fahatoniana ary fahamatorana tanteraka tamin’ny fifehezana ny zava-nisy na dia teo aza ireo savorovoro isan-karazany, izay naha voasambotra olona nanao fandikan-dalàna.  «Ny savorovoroan-kilantoana », hoy izy ireo ary nanao antso ny amin’ny fitoniana hatrany ny teo anivon’ny Emmo/Nat nandritra ny tatitra. Nanentana ny vahoaka, mba tsy ho voarebirebin’ireo olona minia mamboly korontana, ka ho tafiditra anaty vela-pandrika sy hanaotao foana handika lalàna. Nandritra izany no nilazany izy ireo fa efa naiditra am-ponja vonjimaika ireo voasambotra tamin’ny asabotsy lasa teo. Tontosa omaly tetsy amin’ny Toby Jeneraly Ratsimandrava ity tatitry ny Emmo/Nat ity.

Sata (mpianatra asa) sy LR.

Fermer