PolitikaSongadim-baovao

ASA FAMPANDROSOANA: Azo tsapain-tanana ny zava-bita, mikiribiby manakorontana ny mpanohitra

Tsy takona afenina intsony ankehitriny ny fahasamihafan’ny fomba fisainana sy ny fomba fijerin’ireo mpisehatra ara-politika eto amintsika, raha miainga amin’ireo karazana fanehoan-kevitra hita sy re amin’ny haino vaky jery isanandro. Mikiribiby amin’ny fanoherana bontolo ireo misoratena ho mpanohitra, izay manao ny ain’izy ireo tsy ho zavatra mihitsy mba tsy hahatanteraka ireo Velirano. Etsy ankilany anefa, mitohy miasa ny Fanjakana, ary efa azo tsapain-tanana ny zava-bita eto amin’ny tany sy ny Firenena.

Miketrika, mikaon-doha, mitady paikady, mivory etsy sy eroa, toy izany sisa no andanian’ny mpanohitra fotoana amin’izao fotoana. Tanjon’izy ireo amin’izany ny hikatsahana fanakorontanana, ka hahatonga ny Fitondram-panjakana tsy hahavita ireo fampanantenana rehetra nataony tamin’ny vahoaka. Ary efa nambara ho ren-tany ho ren-danitra mihitsy aza ireo lohandohany ao amin’ny mpanohitra fa fanonganam-panjakana fanineniny tian’izy ireo atao izao hetsika fanakorontanana rehetra miseho izao.

Efa mibaribary tanteraka anefa ny fomba fiadin’ny mpanohitra, izay mifototra amin’ny famelomana “afo” etsy sy eroa mba ampisy korontana. Ary anisany lasa fitaovana politika hatrany matetika ireo mpianatra. Ekena fa misy ireo manao ny hetsika fitakiana am-pahitsiana, saingy, tsy vitsy amin’izy ireo koa no mpikaraman’ady politika, ary zary lasa araraotin’ny mpanao politika ny hetsika sasany hambolena savorovoro.

Kely ny vintana ho an’ny mpanohitra amin’ny 2023 noho ny zava-bita rehetra nataon’ny Filoha Andry Rajoelina, ka izany no mahatonga azy ireo te haka fahefana sahady dieny izao”, hoy ny tenin’ny Governoran’Analamanga, raha tsiahivina.  Izay minia mikipy tokoa mantsy no tsy mahita ny asa rehetra efa nataon’ny Fitondram-panjakana, nandritra izay roa taona nitantanana izay.

Mandeha ny asa fampandrosoana!

Raha ny fanehoan-kevitry ny fanoherana teto amintsika, nanomboka ny taona 2019 no raisina daholo, dia angamba tsy nisy zava-bita teto na dia ny zavatra kely indrindra aza, satria mifanipaka tanteraka ny fomba fijery sy ny fomba tiana hitantanana ny firenena. Ambetin-tenin’ny mpanohitra hatrany ny hoe tsy mijery ny sosialim-bahoaka ny Fanjakana. Azo inoana anefa fa mba samy efa nandre sy nahita ireo ezaka fananganana sekoly manarapenitra maro manerana ny Nosy avokoa ny rehetra. Tsy izany ihany, betsaka koa ireo tsena sy ny lalana efa namboarin’ny Fitondram-panjakana. Ireny rehetra ireny izay misy fiantraikany mivantana amin’ny sosialimbahoaka, ankoatran’ny Vary Tsinjo sy ny Kaly Tsinjo ary ny Tsena Mora izay vahaolana vonjimaika natolotry ny Fanjakana hamahana ny olan’ny fahasahiranana. Tsara marihana koa fa mbola mitohy hatrany ny ady amin’ny Kere any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny. Saika midina any an-toerana matetika ny avy eo anivon’ny Ofisim-pirenena momba ny Fanjariantsakafo mandritra ny asa rehetra.

Ankoatra ireo, kianja manarapenitra maherin’ny 30 no efa andalam-pahavitana ankehitriny. Oniversite maro koa no efa mandeha ny asa fanamboarana. Eo amin’ny tontolon’ny Kolontsaina, tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina maro no efa ho tafajoro afaka fotoana vitsy. Etsy ankilan’izany koa anefa, mihazakazaka ny fidirana amin’ny “Digitalisation”, araka ny efa nampanantenain’ny Filoha. Raha toa mbola andalana ny fanaovana ity tetikasa ity eny anivon’ny Fokontany, dia efa amperinasa kosa ny fidirana amin’ny “digitalisation” amin’ny fampandehanan-draharaha eny amin’ny anjerimanontolo.

Fanomezana Lohamasinina ny FCE, Hopitaly manarapenitra maro manerana ny Nosy, “Radiothérapie” ho an’ny CHUJRA, Fitaovana fanamboaran-dalana ho an’ny Faritra, tsena etsy Behoririka, fanamboarana ny Kianja Barea, ampahany tamin’ireo asa marobe efa vitan’ny Fanjakana ireo. Betsaka koa anefa ireo tetikasa goavana efa nambara, toy ny “Téléphérique”, ny tanàna vaovao sy ny sisa.

Ny Fanoratana.

Fermer