Manokana Covid-19

COVID-19: Tranga vaovao miisa 40 tao Bongolava, 22 teto Analamanga

Mivoatra hatrany ny antontanisa mikasika ny covid eto amintsika. Raha ny antontanisa farany navoakan’ny teo anivon’ny Foibem-pibaikoana covid (CCO) dia ny tao amin’ny faritra Bongolava indray no nitarika ny antontanisa ambony, izay miisa 40, raha 22 monja ny teto amin’ny faritra Analamanga. Mitombo hatrany koa ny isan’ny olona sitrana amin’izao fotoana, ary nisy ny lavo tamin’io antontanisa farany io…

Taorian’ny fitiliana farany natao ny andron’ny alatsinainy lasa teo, dia fantatra fa nisy tranga vaovao miisa 123. Ny 40 isa tamin’izany dia hita tao amin’ny faritra Bongolava, izay nitana ny isa ambony indrindra tamin’ity antontanisa farany ity. Ho an’ny faritra Analamanga indray dia tsy nisy afa-tsy tranga vaovao miisa 22. Ankoatra izay dia faritra miisa valo no nahitana tranga vaovao, dia ny tao Vakinankaratra, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Boeny, Sofia, ary ny any Diana. Teo amin’ny taham-pahasitranana indray, dia fantatra fa ny 91,13%-n’ireo tranga vaovao hita hatramin’izay nisian’ny fitiliana, miisa 14 009, dia efa sitrana avokoa. Miisa 164 ireo sitrana hita omaly, ary mahatratra 12 767 izy ireo amin’izao fotoana. Nomarihan’ny Profesora Vololontiana Hanta, mpitondra tenin’ny CCO, fa miainga avy amin’ny fitiliana avokoa no ahitana ireo antontanisa rehetra misy hatramin’izay. Hita avy amin’izany ireo sitrana rehetra, ireo marary sy lavon’ity valanaretina ity. Raha ny mikasika ny fitsaboana indray, dia misy ireo mitsabo tena any an-tokantranony, saingy manaraka an-tsakany sy an-davany ny torohevitry ny OMS. « Mijanona an-trano mandritra ny 14 andro ireo marary, ary ny telo andro anatin’izany raha tsy misy soritraretina intsony, dia azo lazaina fa sitrana. Raha mbola misy soritraretina mitarazoka kosa, dia miandry izany hiala tanteraka vao mahafeno ny fepetra fa sitrana, ary azo antoka fa tsy hamindra amin’ny hafa », raha ny fanampim-panazavany.

Antontanisa vaovao  

Raha io antontanisa farany io, ankoatra ny tranga vaovao hita, sy ny sitrana, nihena 43 isa ireo marary mbola manaraka fitsaboana. Miisa 1 069 izy ireo ankehitriny. Nihena iray ireo marary mafy ka lasa 89 isa ankehitriny. Raha ireo lavon’ny covid dia niampy roa, ary mitotaly 173 izy ireo ankehitriny. Ny totalin’ny fitiliana fakana singa (PCR) efa vita dia mahatratra 53 278, raha 4 683 ny GenExpert. Ny isan’ny fitiliana nahazoana ireo tranga vaovao indray, dia mahatratra 764, ka ny 621 isa PCR, ary 143 tamin’ny alalan’ny GenExpert.

Tranga vaovao, sitrana sy lavo isam-paritra

Ankoatra ireo tranga vaovao efa hita teto Analamanga sy Bongolava, fantatra fa nisy sitrana vaovao eto Analamanga, izay miisa 122, ary lavo iray. Ny tao Bongolava 37 isa tamin’ireo tranga vaovao miisa 40 hita tao Tsiroanomandidy, telo tao Fenoarivobe, tsy nahitana sitrana sy lavo. Vakinankaratra nahitana tranga vaovao miisa 19, tsy nisy ny sitrana sy lavo. Atsinanana nisy tranga telo, efatra no sitrana, tsy nisy lavo. Analanjirofo tsy nahitana tranga vaovao, sitrana iray tany an-toerana, tsy nisy ny lavo. Alaotra Mangoro nisy tranga vaovao miisa fito, sitrana miisa 19, ka tao Ambatondrazaka ny 15, ary tany Amparafaravola ny efatra. Matsiatra ambony nisy tranga vaovao miisa enina, ary dimy ny sitrana. Faritra Ihorombe nisy tranga vaovao miisa roa, tsy nisy ny sitrana sy ny lavo. Boeny nisy tranga vaovao miisa telo, tao Mahajanga. Nisy ny sitrana miisa sivy, ary tsy nisy ny lavo tany an-toerana. Sofia nisy tranga miisa fito, dimy tao Antsohihy, ny roa tao Mandritsara, tsy nisy ny lavo. Faritra Sava tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana miisa telo, ary nisy lavo iray. Diana nisy tranga vaovao miisa 14, dimy tao Antsiranana voalohany, iray tao Antsiranana faharoa, ary valo tao Ambilobe. Tsy nisy ny sitrana sy lavo. Tao Anôsy tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray, tsy nisy koa ny lavo.

Faritra dimy ahitana marary mafy

Ho an’ireo marary mafy dia eto Analamanga ny 60 isa, ka ao Befelatanana ny 34, sivy ao amin’ny HJRA, CTC Mahamasina misy valo, Anosiala ny telo, ao amin’ny Homi ny iray, ao Fenoarivao ny iray, ary ao Andohatapenaka ny efatra. Any Vakinankaratra ny efatra, Matsiatra Ambony ny 15, ao  Toliara ny efatra, ary any Boeny ny enina.

Ny antontanisa nivoaka farany.
Fermer