PolitikaSongadim-baovao

RAZANAMAHASOA CHRISTINE: “Miasa ny Fanjakana ankehitriny, tsy misy intsony ny distrika adino”

Tao anatin’ny kabary fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimieram-pirenena, omaly, teny amin’ny CCI Ivato no nanambaran-dRamatoa Razanamahasoa Christine ny fomba fijeriny ny tontolo politika ankapobeny eto amin’ny Firenena. Nolazainy fa “ na inona lazaina, na inona ambara, dia hita fa miasa ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Tanteraka tokoa ilay hoe tsy misy intsony Distrika na iray aza ho adino”.

Niova ny fomba fiasan’ny Fanjakana noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Lasa Fitondram-panjakana manarina no misy eto ankehitriny”, io tari-dresaka nataon’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena , Razanamahasoa Christine, omaly, nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Solombavambahoaka. Notsindriany anefa fa na misy aza izany, dia manao ny ezaka rehetra hampandeha ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny ny Fanjakana. Fotoana izay nanamafisany fa miasa ary mahavitra zavatra ny Fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Ary nandritra izay roa taona mahery nijoroany izay dia saika nahavitana asa fampandrosoana avokoa ireo distrika rehetra manerana ny Nosy, hoy ity Filohana Andrimpanjakana ity. Na izany aza anefa, nanao tsindrom-paingotra ny Fahefana mpanatanteraka ihany ny tenany, mba hijerena ireo olana isan-karazany miseho eto amin’ny Firenena, indrindra ireo fitakiana sendikaly sy ny fitakian’ny mpianatra. Notanisainy manokana ny olan’ny Jirama, ny Kraoma, sy ny sisa.

“Aza afangaro ny fitakiana politika sy ny fitakiana hafa”

Manoloana ireo karazana fitakiana misy ankehitriny ireo koa anefa, nilaza ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena fa tokony hanao fitakiana madio izay manao izany amin’izao fotoana. Mila hajaina, no sady hatao mazava tsara, ny fanehoan-kevitra politika, ara-teknika, ary ara-sendikaly, hoy izy. “Aza mialokaloka amin’ny fitakian’ny hafa ianao raha manan-kevitra ara-politika fa mahasahia mijoro”, hoy ity tomponandraikitra ity. Hentitra tanteraka Ramatoa Razanamahasoa Christine nanitsy ireo izay manafangaro ny fitakiana politika amin’ny fitakiana sendikaly.

Tamin’izany koa no nitondran-dRamatoa Razanamahasoa Christine ny fanehoan-keviny amin’ny maha Filohan’ny Antenimieram-pirenena azy, manoloana ireo fihetsiketsehana ataon’ny Depiote mpanohitra ankehitriny. Notsiahiviny, nandritra ny lahateniny, ny andininy faha-102 ao amin’ny Lalàmpanorenana, andalana fahatelo, manao hoe “Fivoriana telo andro isam-bolana no atokana ho amin’ny lahadinika izay notapahin’ny
Antenimiera tsirairay araka ny fitarihan’ny vondron’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera
voakasika ary koa avy ny an’ny vondron’ireo vitsy an’isa
”. Midika izany, hoy izy, fa eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ihany no tokony hitondran’ny Depiote mpanohitra ny adihevitra raha misy anton-javatra tokony hiadian-kevitra, fa tsy eny andalambe. Niaiky koa izy fa zo sy adidy amin’ny maha Solombavambahoaka no manao tatitra amin’ny vahoaka nifidy, ary tsy manara-dalàna izay Depiote tsy manao izany. Saingy, anjaran’ny Depiote tsirairay, hoy izy, no miantoka ny fahamarinan’ny tatitra lazainy amin’ny vahoaka. “Aoka samy hifehy ny teny izay avoaka ny tsirairay”, hoy hatrany izy.

Antenimiera roa tonta: Nisokatra omaly ny fivoriana tsy ara-potoana

Nanomboka omaly, ary tsy hifarana raha tsy afaka 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimiera roa tonta, araka ny tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra, ny herinandro lasa teo. Lafin-javatra efatra lehibe no anton’ny fampiantsoana. Tafiditra ao anatin’izany ny fifidianana ny Solontena roa avy, avy amin’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona, ho ao amin’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana (HCC). Eo koa ny fandinihana ny volavolandalàna mifandraika amin’ny tetikasan’ny Governemanta momba ny “Digitalisation” sy ny fitantanana ny sora-piankohonana, ny fandinihana ny volavolan-dalàna mifandraika amin’ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe, ary ny fandinihana ny volavolan-dalàna manova ny andininy sasantsasany momba ny vondrombahoakam-paritra sy ny fomba fomba amin’ny fandaminana ny fifidianana. Ho an’ny Antenimieram-pirenena, anio amin’ny 09ora no hisy ny fivorian’ny mpikambana ao amin’ny Birao maharitra, arahin’ny fivorian’ny Filoham-baomiera handinihina ny tetiandro. Anio tolakandro kosa ny fivoriambe handraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny fandaharam-potoana.

Fermer