Manokana Covid-19

FIATREHANA VALANARETINA: Mahasalama ny torimaso ampy

Maro ireo olona velon-taraina noho ny tsy fahampian'ny torimaso, anisan'izany ireo mararin'ny valanaretina covid-19, noho ny fiasan-tsaina sy ny vesatry ny aretina mahazo azy.

Nitondra fanazavana ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa.

Maro ireo fihetsika sy fomba amam-panao mahazatra, ary ireo antony mety miteraka tsy fahampian’ny torimaso. Ho an’ireo marary, fa indrindra ireo mararin’ny covid, dia fantatra fa ilain’izy ireo ny fahampian-tory, eo am-pihatrehany ny valanaretina, hanampy betsaka azy amin’ny fahasalamana.  Maro ireo antony mety tsy hampahita tory, ary maro koa ireo mararin’ny covid no tsy ampy torimaso. Anisany mety ho anton’izany ny fahararian’ny loha, ny tsy fahazoana aina, ny fahasemporana. Fa eo koa ireo olona marefo toy ny diabetika, tratran’ny homamiadana, miakatra tosi-drà na koa asimatika, izay mitarika tsy fahampian’ny torimaso.  Anisan’ny mahatonga izay tsy fahampian-tory izay koa, ny fanahiana maro tonga ao an-tsain’ilay marary, na koa salama izay miasa saina amin-javatra betsaka. Fantatra, anefa, fa ny torimaso ara-pahasalamana dia maharitra ora fito hatramin’ny ora fahavalo. Nomarihan’ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa, Médecin Addictologue Psychotérapeute eo anivon’ny Aro Aina, fa « alohan’ny misasakalina ny torimaso tena izy, izany hoe alohan’ny amin’ny 1ora maraina. Eo no hahafahan’ny vatana mamerina ireo hery very nandritra ny tontolo andro ». Eo koa, anefa, ireo antony vitsivitsy izay mety tsy ahitana torimaso, izay mampitaraina ny marary maro satria torimaso tsy ara-pahasalamana. Anisan’izany ny mety ho fahatapahan’ny torimaso, ny tsy fahitana tory raha tsy alim-be, tsy mikipy mihitsy fa divaraina vao mahita tory, sy ny sisa. Ny tsy fahampian-tory anefa, dia fantatra fa miteraka fiantraikany amin’ny tontolo andro, ary manakorontana ny faharetan’ny torimaso amin’ny alina. Ho an’ireo mararin’ny covid manokana, nomarihan’ity mpitsabo fa tsy dia mety amin’izy ireo ny mandamaka am-pandriana. Ilain’izy ireo koa ny mandro amin’ny rano matimaty, ora iray alohan’ny hatory. « Ilaina hampitony ny ati-doha izany, ary koa ny fihainoana mozika malefaka », raha ny nohamafisiny. Mila ialana kosa ireo fahazaran-dratsy fanao, toy ny fisotroana zavatra manaitaitra, toy ny dite sy kafe, ary alikaola sy sigara alohan’ny hatory. Torak’izany koa ny fihinanana fanafody mampatory, indrindra tsy nahazo alalana avy amin’ny mpitsabo.

Fermer