Songadim-baovaoSosialy

ANTONTANISA COVID-19: 07 no namoy ny ainy, 253 ireo tranga vaovao

Mbola ny Faritra Analamanga ihany no mitana ny laharana voalohany amin’ireo toerana ahitana ny valanaretina eto amintsika. Araka ny antontanisa nivoaka omaly, ny 160 tamin’ireo tranga vaovao 253 dia teto afovoan-tany avokoa. Miha mahazo laka ihany koa anefa ny Covid-19 any amin’ny Faritra sasany, toy ny ao Melaky izay nahitana tranga vaovao miisa 14, 11 kosa no hita tao Diana, 9 tao Analanjirofo, 5 tao Alaotra Mangoro, 5 tao Atsimo Andrefana, 2 tao Atsinanana, 2 tao Matsiatra Ambony, 1 tao Menabe, 3 tao Anosy, 4 tao Ihorombe, 1 tao Itasy, 16 tao Sofia. Araka ny tatitra hatrany dia fitiliana miisa 680 no nahazoana ireo tarehimarika ireo.

Etsy ankilany, misy hatrany koa ireo sitrana tamin’ny valanaretina izay niisa 134. Teto Analamanga ny 26 tamin’ireo. Tany amin’ny Faritra Boeny kosa ny 21, tao Atsinanana ny 7, Diana 27, Matsiatra Ambony 1, Sava 31, Atsimo Andrefana 2, Menabe 1, Analanjirofo 10, Ihorombe 1, Sofia 7.

Hatreto izany, mbola miisa 2 707 ireo manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly sy ireo CTC-19 ary any an-tokatrano. Ny 267 amin’ireo dia tranga misy fahasarotana avokoa. Ho an’ny tarehimarika omaly hatrany, niisa fito ireo namoy ny ainy. Tao amin’ny Faritra Diana ny 2 tamin’ireo, tao Alaotra Mangoro kosa ny 1, Matsiatra Ambony 1, Vakinankaratra 01, Sava 1, Melaky 1.

Manatona CTC-19 sy Hopitaly avy hatrany

Isan’ny nandray anjara fanentanana tao amin’ny fahitalavi-pirenena ny Talen’ny laboratoara LA2M omaly, nambarany nandritra izany fa tena fomba mahomby handresena ny valanaretina ny fanajana ny fahadiovana, indrindra ny rivotra. Izany, hoy izy, no antony hametrahana ny arovava sy orona. Eo koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony. “Mampidina hatrany any amin’ny 93% ny vehivavy Maty ampiterahana ny fanasana tanana”, hoy izy. Nentina nilaza fa zava-dehibe ny fanasana tanana ka tsy tokony ho tsinontsinoavina. Etsy ankilany, notsindriany fa mila manatona toeram-pitsaboana avy hatrany ho an’izay voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. Mankany amin’ny CSB raha misy ny soritraretina fotsiny. Raha toa ka efa sempotra na manana olana amin’ny fiaina dia manatona avy hatrany ireo CTC-19 na hopitaly.

Fermer