Songadim-baovaoSosialy

FIATREHANA NY COVID-19 : Tonga ny « Bouteilles d’oxygène » miisa 2000 nafarana

Tafiditra ao anatin’ny paikady fiatrehana ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, apetraky ny Fitondram-panjakana ny fanafarana “bouteilles d’oxygène” hanamafisana ny fandraisana an-tanana ireo marary maneho tranga misy fahasarotana amin’ny Covid-19. Tonga ny 2000 isa tamin’izany omaly. Nitsena izany teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Filoha.

Nigadona tetsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, omaly 3 may 2021 ireo « bouteilles d’oxygène » miisa 2000 izay entina hamonjena ny ain’ireo mpiray Tanindrazana miady amin’ny valan’aretina Covid-19, indrindra ireo ao anaty tranga misy fahasarotana izay mbola an-jatony maro ankehitriny. Tonga nitsena izany fitaovana izany teny an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nanome baiko ny Filoha ny handefasana avy hatrany ireto fitaovana ireto hihazo ireo Faritra ahitana ireo marary tena mila izany.

Omaly ihany, araka izany, dia nanainga ireo fitaovana ireo hihazo ny faritra Vakinankaratra, Amoron’I Mania, Matsiatra Ambony, Anosy, sy ireo toerana mila izany haingana. Ireo Faritra ireo izay ahitana taha ambony amin’ny Covid-19. Notsindrian’ny Filoha fa zava-dehibe ny famonjena ireo marary sempotra. Ary anisany fitaovam-piadiana mahery ilaina amin’izao ady izao ireto fitaovana nafarana ireto ka hantenaina hanavotra aina maro. Tsiahivina fa efa tonga ny “Concentrateurs d’oxygènes” miisa 2 000 nafaran’ny Fanjakana, ny herinandro lasa teo, hanamafisana ny fandraisana an-tanana ireo mararin’ny covid-19 manomboka manana fahasemporana.

Napetraka ny CTC-19 ao amin’ny ISTS Andoharanofotsy

Anisan’ireo Distrika ahitana tranga betsaka amin’ny Coronavirus eto Analamanga i Atsimondrano ankehitriny. Noho izany, mba hanakaiky kokoa ireo marary izay mila fitsaboana noho ny valanaretina COVID-19 dia ny nisokatra omaly 3 may 2021 ihany koa ny CTC-19 ao amin’ny ISTS Andoharanofotsy. Afaka mandray marary hatramin’ny 160 ity toeram-pitsaboana izay tantanin’ireo relijiozy  » Filles du Coeur de Marie « . Nisaotra manokana ny Fiangonana Katolika sy ireo relijiozy  » Filles du Coeur de Marie  » ny Filoha Andry Rajoelina, izay mifarimbona sy mifanome tanana amin’ny Fitondram-panjakana manoloana ity ady amin’ny valanaretina Covid-19 ity. Nisaotra sy nankahery manokana ireo mpiasan’ny fahasalamana ihany koa ny Filoha ary nanome toromarika ny Minisitra tompon’andraikitra amin’ny Fahasalamam-bahoaka mba hanara-maso akaiky ny fanomezana tambin-karama sy fitaovana fiarovana azy ireo.

Fermer