Songadim-baovaoSosialy

FANOHANANA IREO MPAMPIANATRA FRAM: Hanokana 5, 540 miliara ariary ny Fanjakana

Namarana ny fitsidiham-paritry ny Filoha Andry Rajoelina tao amin’ny Faritra Boeny ny fizarana ny tosika fameno ho an’ireo mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama ao Mahajanga. Nandritra izany no nanambaran’ny Filoha fa hanokana tetibola hatramin’ny 5, 540 miliara ariary ny Fanjakana, ho fanohanana ireo mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama.

Teny amin’ny Paositra Malagasy tao Mahajanga Be no nozaraina ny vola fanampiana avy amin’ny Fanjakana ho an’ireo mpampianatra Fram ao Mahajanga. Araka ny nambaran’ny Filoha dia miisa 55.409 ireo mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama no hisitraka ny fanampiana 100.000 ar manerana an’i Madagasikara. Reko, hoy izy, ny fitarainan’ny mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama. Noraisin’ny Filoha andraikitra ny fanampiana azy ireo ho fanamaivanana ny fandanian’ny ray aman-dreny amin’ny fandoavana ny karaman’izy ireo miatrika ny krizy ara-pahasalamana. “Tsy maintsy tsinjovina manokana ireo mpampianatra ireo izay nanohy hatrany ny fampianarana na teo aza krizy ara-pahasalamana”, hoy hatrany ny fanazavana.

Nilaza ny Filoha Andry Rajoelina omaly, fa nanokana tetibola 5, 540 miliara ariary ny Fanjakana hahafahana manohana ny mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama. Mbola hisy ihany koa ny endrika fanampiana hafa, dia ny « appui au COVID », izay efa ifampiresahan’ny Fanjakana sy ny Banky Iraisampirenena ho azy ireo. Hisitraka fanampiana ho an’ny telo volana manaraka indray, araka izany, ny mpampianatra Fram tsy mandray tambin-karama aorian’izao tosika fameno izao. Natao laharam-pahamehana ny famoahana haingana ny Tosika fameno ho fitsinjovana ihany koa ireo mpampianatra FRAM tsy mandray tambinkarama hiatrika ny fetin’ny Fahaleovantena, araka ny toromariky ny Filoha.

 Fandraisana ho mpiasam-panjakana

Etsy ankilany, efa hirosoana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana amin’ny alalan’ny sivana am-pahibemaso ireo mpampianatra Fram ho famaliana ny hetahetan’ireo mpampianatra manerana an’i Madagasikara. Natao ihany koa izany ho fanatanterahana ny vinan’ny Filoha manome tombony ny fampidirana ho mpiasam-panjakana amin’ireo sehatra tena ilain’ny firenena, dia ny Fanabeazana, fampianarana sy Fandriampahalemana. 15.000 isa ireo ho raisina amin’ny andiany fahafito sy fahavalo ka manana anjara betsaka amin’izany ny Fram, hoy hatrany ny Filoha.

Fermer