PolitikaSongadim-baovao

SATAN’NY MPANOHITRA, TVM SY RNM, VAKSINY,… : Nitondra valin-kafatra ho an’ny mpanohitra ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo

Ny adihevitra mahakasika ny satan’ny mpanohitra, izay vao nankatoavin’ny HCC, ny fidiran’ny mpanohitra ao amin’ny TVM sy RNM, ary ny hevitra ijoroan’ny Fanjakana manoloana ny resaka vaksiny, ireo no nitondran’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sady Mpitondra tenin’ny Governemanta, Lalatiana Andriatongarivo famaliana teo anoloan’ireo Depiote omaly tetsy amin’ny CCI Ivato, nandritra ny fihaonana teo amin’ny Depiote sy ny Governemanta.

“Rahoviana ny mpanohitra vao afaka hiteny ao amin’ny haino aman-jerimpanjakana?” Hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa omaly nametraka fanontaniana niantefa tamin’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. “Izaho manokana dia tsy mahita olana mihitsy amin’ny fahafahanareo miteny eo anivon’ny TVM sy RNM”, hoy ny Minisitra namaly. Ny olana, hoy izy, dia ny fanelezana tsaho sy lainga ataon’ny avy amin’ny Fanoherana ao anatin’ny fanehoan-kevitra entin’izy ireo. “Malalaka ny TVM saingy tsy tsara hanaovana lainga toy ny hoe ny vondrona mpampihorohoro no mamatsy vola ny PEM, teo koa ny hoe noesorina ny vato masina ao amin’ny Kianjan’ny Barea Mahamasina, sy ny hoe fanimbazimbana ny maha vakoka ny lapan’Ambohitsorohitra”, hoy hatrany izy. Notsindrian’ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo fa tsy nisy voakitika mihitsy ny rafitra maha vakoka ny Lapan’Ambohitsorohitra. Niniana novoizina tokoa mantsy fa simba noho ny fotodrafitrasa vaovao napetraka ao Ambohitsorohitra ny maha vakoka ity lapa ity. Nambaran’ny Minisitra tomponandraikitra fa tsy tafiditra ao anatin’ny faritry ny vakoka ny toerana misy ny fotodrafitrasa hatsangana ankehitriny. Noho izany, nilaza ny tenany fa tsy olana ny fiakaran’ny mpanohitra ao amin’ny TVM sy RNM raha ohatra ka misy tokoa vontoatin-kevitra tokony horesahana fa tsy fanelezana tsaho.

Satan’ny mpanohitra

Hopotehina ve ny fanoherana amin’ny fametrahana an’io Satan’ny mpanohitra vaovao io?”, hoy kosa ny Depiote mpanohitra sasany. Nambarany fa tsy misy famonoana ny fanoherana mihitsy ny satan’ny mpanohitra vao nankatoavin’ny HCC. Io sata vaovao io dia mametraka miavaka tsara ny fisian’ny fanoherana eo anivon’ny Parlemantera sy ny ivelan’ny parlemanta. Notsiahiviny fa nisy mihitsy fanitsiana nataon’ny HCC mba tsy hamonoana izay fanoherana ivelan’ny Parlemantera izay. Tsara ho fantatra fa ny fepetra napetrak’ilay tolo-dalàna tany am-piandohana dia mametraka fa olona eo anivon’ny Parlemantera no tokony hitarika ny fanoherana, na eo anivon’ny Parlemantera izany, na ivelany. Nahitsin’ny HCC izay ary nambarany fa mba tsy hifanipaka amin’ny fahafahana ambaran’ny Lalàmpanorenana, isan’izany ny fahafahana maneho hevitra sy manana hevitra, dia ny fanoherana eo anivon’ny Parlemantera ihany no tarihin’ny Filohan’ny mpanohitra eo anivon’ny Parlemantera. Izany hoe, mbola afaka mitarika ny fanoherana ivelan’ny parlemantera ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ary tsy ho voasakana mihitsy izy amin’izany. Saingy ny Filohan’ny Mpanohitra ofisialy dia izay manana sata maha Filoha lefitra eo anivon’ny Antenimierampirenena azy ihany, araka ny voalazan’ny lalàna.

Vaksiny Covid-19

Eo anoloan’ny resabe mikasika ny Vaksiny, ny zava-misy ankehitriny dia tena nanome rariny ny fahamailoana izay napetraky ny Filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra, hoy ny Mpitondra tenin’ny Governemanta. Notsiahiviny fa tsy mbola niteny mihitsy ny Fanjakana ho manohitra ny Vaksiny, saingy tsy maintsy napetraka ny fitandremana noho ny zava-nisy maneran-tany tamin’ireny fotoana ireny. Betsaka anefa ny tsindry, isan’izany ny avy amin’ny fanoherana izay nanery ny nampidirana ny vaksiny. Niaraha-nahalala anefa fa Covishield no tao anaty Initiative Covax. Mialohan’ny fanafarana aza dia mbola nisy ny fakan-kevitra tamin’ny Akademiam-pirenen’ny Mpitsabo. Fotoana fohy taorian’ny fanambarana fa mbola manara-maso ny Fanjakana dia tonga teto amintsika ny vaksiny. Rehefa tonga indray ny vaksiny dia mbola niteny ny Fanjakana fa tsy an-tery ny fanaovana izany vaksiny izany. Isan’izany ny Praiminisitra izay manan-tsafidy ihany koa na hanao na tsia.

Ny Fanoratana.

 

Fermer