Songadim-baovaoSosialy

FIATREHANA NY CEPE : Mpiadina miisa 269 nisitraka fitaovam-pianarana avy amin’ny Antoko Freedom

Toy ny efa fanaon’ny Antoko Freedom isan-taona, nisy indray ny hetsika fizarana fitaovam-pianarana maimaimpoana natao hanampiana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE rahampitso talata 06 Jolay 2021. Miisa 269 ny fitambaran’ireo ankizy nisitraka izany, avy amin’ireo sekolim-panjakana eto an-drenivohitra sy ny Akany Fitahiantsoa etsy Ankorondrano Andranomahery.

Manana zaza taizana miisa 16 hiatrika ny fanadinana CEPE amin’ny Talata ho avy izao ny Akany Fitahiantsoa eo Ankorondrano Andranomahery izay Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, Filoha Nasionalin’ny Antoko Freedom no reny mpiahy azy. Araka ny fanazavana, 6 taona ankehitriny no maha-reny mpiahy an-dRamatoa Lalatiana Andriatongarivo an’ity Akany ity fa sambany no tafiakatra 16 tahaka izany ireo zaza sahirana sy kamboty hiadina ny CEPE ireo. Ny sabotsy teo dia nankahery azy ireo manokana ny Filoha Nasionalin’ny Antoko Freedom amin’izao alohan’ny hiatrehana ny fanadinana izao, nitondra ny tsodrano mba hahitan’izy ireo fahombiazana, nanolotra fitaovam-pianarana hiatrehana ny fanadinana sy ny zava-mamy toy ny biscuits hatao tsindri-tsakafo.

Tohin’ny famerenan-desona maimaimpoana

Tetsy ankilany, araka ny efa fanao isan-taona, rehefa ankatoky ny fanadinana tahaka izao, ny Antoko Freedom dia mampanao hetsika famerenan-desona maimaimpoana ho an’ireo mpianatra manala ny fanadinana CEPE, ny BEPC, ary Bakalorea. Tahaka ny fanao dia hiantohana ny kojakojam-pianarana ireo mpianatra ireo rehefa manao ny famerenan-desona. Rehefa vita ny famerenan-desona, mbola ny Antoko Freedom ihany koa no miantoka ireo kojakoja hiatrehan’izy ireo ny fanadinana. Tanjona ny hanalefahana ny vesatry ny Ray aman-dReny, hoy ny fanazavan’ny Filoha nasionalin’ny Antoko. Tsara ho marihina fa mpianatra sahirana avy amin’ny Epp niisa 30 isaky ny boriborintany no nomena ilay famerenan-desona ary izao nisitraka fitaovana hiatrehana ny CEPE izao indray, izany hoe 180 ny fitambaran’ireo sady nisitraka famerenan-desona maimaimpoana no notolorana fitaovam-pianarana.

Ho an’ny tetsy amin’ny EPP Ankadifotsy I manokana, dia somary niavaka satria nisy ny fiangavian’ny Talen’ny EPP eny an-toerana amin’ny fisian’ny mpianatra miisa 73 izay zanaka olona sahirana. “Rehefa voaraiko izay fangatahana izay dia am-pifaliana no hizarana izay kely voarambin’ny tanana ka nanolorana fitaovam-pianarana hoentin’ireo mpianatra ireo miatrika ny fanadinam-panjakana amin’ny Talata ho avy izao”, hoy ny Filoha Nasionalin’ny Antoko.

 “Kit scolaire” avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika

Ankoatra izay, notontosaina nanomboka ny 29 jona 2021 ny fizarana ireo fanampiana avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika ho an’ny mpianatra kilasy faha 5 hanala ny fanadinana CEPE. Natao izany fanampiana izany entina hiatrehana ny fanadinana CEPE amin’ity taona ity. Nanatanteraka izany ireo avy ao amin’ny Direction des Affaires Sociales (DASP) et Politiques de la Républiques, notarihin-dRamatoa Irène Raoelison izay nisolo tenan’ny DASP sy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ho an’ny tao Vakinankaratra, nisy ny lamina napetraka tamin’izany fizarana izany isaky ny « site » 3 mba hisian’ny filaminana tanteraka. Ho an’ny site Ambatolampy, miisa 4 ireo EPP nahazo ny fanampiana raha toa ka 248 ny fanampiana nozaraina tamin’izany. 27 hoan’ny EPP Soavina, 100 EPP Ihazolava, 29 EPP Mahazoarivo, ary 92 EPP Nambinintsoa Lovainjafy. Ny fizarana izany fanampiana izany dia notontosaina teny Ihazolava. Ho an’ny site Antanifotsy kosa dia miisa 5 ireo EPP nahazo ny fanampiana raha toa ka 195 ireo fanampiana nozaraina. 38 EPP Ihazolava, 28 EPP Isody, 23 EPP Ambohimikambana, 45 EPP Antsahalava, ary 61 EPP Tsarafara, teny amin’ny EPP Ihazolavakely kosa no nanatontosana izany. Ho an’ny site Betafo manokana dia miisa 93 ireo fanampiana nozaraina teny amin’ny EPP Anjanamasy. Mariky ny hafaliana dia naneho fankasitrahana tanteraka ireo rehetra nanatrika teny antoerana, anisan’izany ireo Ben’ny tanana sy ireo Solombavambahoaka ary indrindra indrindra ny vahoaka teny an-toerana.

Fermer