PolitikaSongadim-baovao

GOVERNEMANTA NTSAY CHRISTIAN VAOVAO: Ahitana Minisitra 27, Minisitra Lefitra telo, ary Sekreteram-panjakana roa

Governemantan’ny Asa. Io no nisokajian’ny Filoha Andry Rajoelina ity Governemanta vaovao tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian ity. Mila miasa aingana sy miasa tsara ny Minisitra tsirairay, hoy izy, ary tokony hamaly ny hetahetam-bahoaka ny asa atao. Ny fanovana natao rehetra rahateo, na tamin’ny olona na tamin’ny firafitry ny Governemanta dia efa napetraka manokana mba hahafahan’ny Minisitra tsirairay miasa avy hatrany.

Nivoaka omaly ny Didim-panjakana laharana faha 2021- 822 manendry ireo mpikambana vaovao miisa 32 eo anivon’ny Governemanta. Omaly teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha no nanatanterahana ny fampahafantarana azy 32 miandahy ireo, izay handrafitra indray ny Governemanta Ntsay Christian amin’ny endriny vaovao. 10 tamin’ireo Minisitra tamin’ny Governemanta teo aloha no mbola tafaverina amin’izao Governemanta amin’ny endriny vaovao izao indray. Araka izany, minisitra vaovao avokoa ireo 22 sisa. Mazava ho azy, fa nampitomboina ihany koa ny isan’ireo Minisitera noho ny fanasarahana ireo Departemanta Minisiterialy sasany. Nampiavaka ity Governemanta vaovao ity ihany koa ny nametrahana ireo Minisitera Lefitra miisa telo, raha toa ka iray ihany izany teo aloha. Toy izany koa ny nametrahana Sekreteram-panjakana miisa roa, raha toa ka ny Zandarimariam-pirenena ihany no nanana izany teo aloha.

Departemanta minisiterialy nosarahana

Tsara marihina fa tamin’ireo Minisitra folo mbola voatazona anatin’ny Governemanta dia nisy ny nafindra iandraikitra Minisitera hafa, toa an’ny Minisitra Tinoka Roberto izay lasa Minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetr’andro, raha toa ka tany amin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena no nisy azy teo aloha. Tetsy ankilany anefa, Minisitera vitsivitsy ihany koa fantatra ankehitriny fa nosarahana roa. Tafiditra ao anatin’izany ny Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy teo aloha, izay lasa Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany, ary ankilany kosa ny Minisiteran’ny Asa Vaventy. Toy izany ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary Asatanana teo aloha, izay lasa Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, etsy ankilany kosa ny Minisiteran’ny Asatanana sy ny Haitao. Ary farany ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono teo aloha, izay lasa nizara roa ka misy ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana, ary misy koa, etsy ankilany, ny Minisiteran’ny Jono.

Marihina fa omaly ihany dia niatrika Filankevitry ny Minisitra voalohany ireto mpikambana ao amin’ny Governemanta vaovao ireto.

Ireo Minisitra teo aloha mbola voatazona anatin’ny Governemanta

1. Minisitry ny Fiarovam-pirenena : Ny Jeneraly Rakotonirina Léon Jean Richard

2. Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany : Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo

3. Minisitry ny Filaminam-bahoaka : Ny Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa

4. Minisitry ny Asa, ny Fampananana asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy : Ramatoa Ranampy Gisèle

5. Minisitry ny Fizahantany : Andriamatoa Joël Randriamandrato

6. Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa : Ny Profesora Assoumacou Elia Béatrice

7. Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy : Ramatoa Baomiavotse Vahinala

8. Minisitry ny Fanabeazam-pirenena : Ramatoa Sahondrarimalala Marie Michelle

9. Minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetr’andro : Andriamatoa Tinoka Roberto

10. Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina : Ramatoa Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana

Ireo Minisitra vaovao miisa 22

1. Minisitry ny Raharaham-bahiny : Andriamatoa Patrick Rajoelina

2. Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana : Andriamatoa Pierre Houlder

3. Minisitry ny Fitsarana, sady Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana : Andriamatoa Imbiki Herilaza

4. Minisitry ny toekarena sy ny Fitantanam-bola : Ramatoa Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo

5. Minisitry ny Fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny Fanjifana: Andriamatoa Edgard Razafindravahy

6. Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka : Profesora Zely Randriamanantany

7. Minisitry ny Asa vaventy : Andriamatoa Jerry Hatrefindrazana

8. Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy Loharanon-karena Stratejika : Andriamatoa Brice Randrianasolo

9. Minisitry ny Angovo sy Akoranafo : Andriamatoa Andry Ramaroson

10. Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana : Andriamatoa Ladislas Adrien Rakotondrazaka

11. Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana : Andriamatoa Harifidy Ramilison

12. Minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga : Andriamatoa Mahatanty Aubert

13. Minisitry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak’asa : Ramatoa Vavitsara Rahantanirina Gabriella

14. Minisitry ny Asa tanana sy ny Haitao : Ramatoa Sophie Ratsiraka

15. Ministry ny Fampiroboroboana ny Haitao ara-kajy mirindra : Andriamatoa Tahiana Razafindramala

16. Minisitry ny Mponina sy ny Fampiroboroboana ny Vehivavy : Ramatoa Princia Soafilira

17. Minisitry ny tanora sy Fanatanjahantena : Andriamatoa Mohamed Hawel

18. Minisitra lefitra misahana ny fiompiana : Dr Raymond

19. Minisitra lefitra misahana ny Tanora : Ramatoa Juliana Ratovoson

20. Minisitra lefitra misahana Fandrakofana ala eo anivon’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana : Ramatoa Haingosoa Antoinesia

21. Sekretam-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana : Gérard Andriamanohisoa

22. Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena : Ny Jeneraly Gellé Serge

 

Fermer