Manokana Covid-19

COVID-19: Mahatratra 13 206 ireo sitrana rehefa niampy 168 vaovao

Mitombo isa hatrany ireo sitrana noho ny valanaretina covid eto amintsika.Amin’izao fotoana, efa mananika ny 13 206 izy ireo, rehefa niampy olona miisa 168 sitrana vaovao. Nisy ny tranga vaovao izay tsy nisy afa-tsy 64 monja, omaly, ary nisy lavo iray tao Ihorombe…

Isan’andro dia misy hatrany ireo olona sitrana mivoaka ny toeram-pitsaboana, rehefa mahafeno fepetra ho amin’izany. Raha ny tarehimarika navoakan’ny teo anivon’ny CCO, omaly, mahatratra 13 206 izy ireo amin’izao fotoana, rehefa niampy ireo sitrana vaovao miisa 168. Mihena hatrany kosa ireo tranga vaovao voatily amin’ireo faritra anaovana ny fitiliana manerana ny Nosy, fa indrindra ny eto amin’ny faritra Analamanga. Fantatra ihany koa fa efa mihena tsikelikely ny isan’ny olona tonga manatona ireny toeram-pitiliana covid-19 ireny, amin’izao fotoana. Mbola anatin’ny hamehana ara-pahasalamana sy fehezin’ireo fepetra maro samihafa, anefa isika, ka tsy tokony ho varimbariana sy ho faly noho ny tarehimarika fotsiny ihany, fa hanaja hatrany ireo fihetsika ara-pahasalamana voatanisa isan’andro, ho fahombiazana. Mila tandremana hatrany koa ireo olona marefo, izay mora handairan’io valanaretina io.

Miisa 64 ireo tranga vaovao…

Nitondra ny tarehimarika vaovao ny mpitondra tenin’ny CCO, Profesora Vololontiana Hanta

Raha ny tranga vaovao hitan’ny fitiliana natao farany dia mahatratra 64 isa. Ny fitambaran’ireo olona rehetra voatily ka nahitana tsimokaretina nanomboka ny 19 marsa nisian’ny fitiliana teto, dia mahatratra 14 218. Ny isan’ireo olona mbola mitondra ny tsimokaretina manaraka fitsaboana amin’izao fotoana dia miisa 834, rehefa nihena 104 nialan’ireo sitrana sy nodimandry. Ireo marary mafy amin’izao fotoana indray dia nihena fito, ka lasa 76 amin’izao fotoana. Nitombo iray ireo olona lavon’ny valanaretina covid, ka miisa 178 izy ireo amin’izao fotoana. Ny totalin’ny fitiliana rehetra nahitana ireo tranga vaovao dia mitotaly 585, ka ny 478 avy tamin’ny PCR, raha 107 no natao tamin’ny alalan’ny GenExpert. Ny totalin’ny fitiliana fakana singa (PCR) efa vita hatramin’ny 19 marsa io dia mahatratra 54 432, raha 5 012 no vitan’ny GenExpert, nanerana ireo faritra rehetra efa nanaovana izany.

Tranga vaovao miisa 39 teto Analamanga

Raha ny fitsinjaran’ireo tranga vaovao isam-paritra dia tsikaritra hatrany fa mihena ny eto Analamanga. Omaly dia tsy nisy afa-tsy 39 isa izy ireo. Ny sitrana kosa mitombo hatrany, ka mahatratra 85 teto, tsy nisy ny lavon’ny covid. Ho an’ny faritra Bongolava tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy olona roa vaovao sitrana, tsy nisy ny lavo. Ny faritra Atsinanana indray nisy tranga iray, tsy nisy sitrana sy lavo. Ny faritra Alaotra Mangoro mahatratra valo ireo nahitana coronavirus, tao Ambatondrazaka avokoa. Nisy olona mahatratra 23 sitrana tany an-toerana. Ny tao Ihorombe tsy nisy tranga vaovao voatily, tsy nisy koa ny sitrana, saingy nisy olona iray nindaosin’ny fahafatesana vokatry ny covid. Matsiatra Ambony nisy tranga vaovao iray, nisy olona ny sitrana miisa efatra, tsy nisy kosa ny lavo. Ny tao Boeny nisy tranga iray vaova, nahitana sitrana miisa fito, tsy nisy ny lavo. Sofia nisy tranga miisa roa tao Antsohihy, sitrana miisa dimy, tsy nisy ny lavo. Sava nahitana tranga dimy vaovao, ka tao Sambava ny telo, Antalaha ny iray, ary tao Andapa ny iray. Ny faritra Diana nisy tranga miisa enina, olona miisa 31 kosa no sitrana. Tsy nisy nodimandry tao. Tsy nahitana trangana coronavirus tao Atsimo Andrefana, saingy nisy olona iray sitrana. Ny tao Androy tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy olona roa sitrana. Nisy sitrana iray tao Atsimo Atsinanana, ary enina tao Vakinankaratra. Faritra vitsivitsy kosa no ahitana ireo marary mafy, ka ny 48 tamin’ireo 76 dia eto Analamanga avokoa. Ny fito ao amin’ny HJRA, ny 28 ao Befelatanana, ny iray eny Anosiala, ny efatra etsy Andohatapenaka, ny fito etsy amin’ny CTC Mahamasina, iray ao Ambohimiandra. Ahitana marary mafy koa ao Vakinankaratra, izay miisa telo. Matsiatra Ambony misy 20 isa, ao Atsimo Andrefana Toliara misy telo, ary any Boeny misy marary mafy miisa roa.

Fermer