PolitikaSongadim-baovaoToekarena

FANATSARANA NY SEHA-PIHARIANA RONONO: Tonga ireo ombivavy be ronono miisa 165 nafaran’ny Fanjakana

Araka ny fampanantenan’ny Filoha, tonga tetsy Ivato omaly tolakandro ny fiaramanidina nitondra ireo ombivavy be ronono miisa 165 avy any Frantsa izay nafaran’ny Fitondram-panjakana mba ho fampiroboroboana ny lalam-pihariana ronono eto Madagasikara. Andiany voalohany ihany ireto tonga ireto, araka ny nambaran’ny Filoha teo am-pandraisana azy ireo, fa mbola hisy ny andiany manaraka izay ho maromaro kokoa.

Manodidina ny 5 hatramin’ny 7 kilao isan-taona ny ronono hohanin’ny Malagasy iray eto amintsika. 32 kilao isan-taona kosa ny an’ireo firenena afrikanina hafa, raha toa ka mahatratra hatrany amin’ny 250 kilao isan-taona ho an’ireo firenen-dehibe. Raha ireo elanelana misy eo amin’ny tarehimarika ireo no jerena dia hita fa mbola tena ambany dia ambany ny tahan’ny fanjifana sy fisotroana ronono ho an’ny Malagasy, izay ilàna ezaka. Araka ny fanadihadian’ny teknisianina dia tsy hahafahana tena mampitombo ny vokatra ronono eto amintsika ny karazan’omby misy eto Madagasikara izay tsy mamokatra afatsy 4 litatra isanandro indraindray. Vahaolana naroson’ny Filoha Andry Rajoelina, noho izany, ny fanafarana ombivavy be ronono avy any ivelany mba hahafahana mampitombo ny famokarana ronono eto an-toerana. Araka izay fampanantenana izay àry, dia nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina ivato omaly ireo ombivavy be ronono miisa 165, amin’ny karazany Monbéliard izay afaka mamokatra ronono mihoatran’ny 30 litatra isan’andro. Raha tsiahivina dia fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika ho an’ireo tanora izay misitraka ny tetikasa Titre vert hiarahana amin’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana, ny Tetikasa Fihariana ary ny Fida izy ity. Izany hoe, ireo tanora misitraka ny tetikasa titre vert no hiompy ireo omby ary hahazo fampiofanana feno mifandraika amin’ny fikarakarana ireo biby.

Omby iray isaky ny mpisitraka…

Andiany voalohany ihany ity, araka ny nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina omaly teo am-pandraisana ireo omby teny Ivato. Ny tenany izay nanome toky fa hisy ny fanafarana andiany manaraka ary hitombo miaraka amin’izay koa ireo tanora misitraka ny tetikasa titre vert manerana ny nosy. Raha ny fanazavan’ny Sekreteram-panatanteraky ny Tetikasa Fihariana Valérie Zafindravaka, dia tanora miisa 94 amin’ireo nahazo ny titre vert, miaraka amin’ny fandaharana asa fihariana, ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana ary ny FIDA, no misitraka izao andiany voalohany izao ka hahazo fampiofanana feno izy ireo amin’ny fikarakaràna rehetra ny omby, izay hahafahana mampitombo ny fiharin-karena ihany koa.

Tsara ho fantatra fa nihazo an’Antsirabe avy hatrany ireto ombivavy be ronono miisa 165 ireto taorian’ny fahatongavany teny Ivato omaly, ka ho atoka-monina avy hatrany mandritra ny 30 andro mahery, ary ho arahi-maso akaiky ao amin’ny Fifamanor. Tsy misy atahorana, araka izany, ny fahasalamany satria tsy hisy fifandraisana amina omby ivelany na mpiompy ivelany izy ireto mandrapahavitan’ny fitokana-monina. Manaraka ny fenitra iraisampirenena rahateo ny fomba hitondrana ireo biby fiompy, nanomboka tamin’ny nanondranana azy ireto teto Madagasikara. Marihina fa omby mitondra vohoka ireto tonga eto Madagasikara ireto, ka avy hatrany dia hahazo zanak’omby ireo mpisitraka no hahazo ronono betsaka ihany koa. Aloa tsikelikely kosa no fomba fandoavana ny vidin’ny omby, amin’ny alalan’ny tetikasa Fihariana.

Fermer