PolitikaSongadim-baovao

« ORGANISME RATTACHES » MARO NOFOANANA: Mariky ny finiavana hametraka ny Fanjakana tsara tantana

Nanamarika ny Filankevitry ny Minisitra voalohany tamin’ity taona ity, izay natao ny Alarobia 05 Janoary 2022, lasa teo, ny fanafoanana ireo rafitra miankina amin’ny Fanjakana na “organismes rattachés” maromaro avy amin’ny Primatiora sy Departemanta minisiterialy samihafa. Nanambara ny Minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, omaly, fa tafiditra ao anatin’ny fametrahana ny Fanjakana tan-dalàna eto amin’ny tany sy ny firenena, ny fanafoanana ireny rafitra sasany ireny.

Mba ho fanatsarana ny fampiasam-bolam-panjakana, izay tokony hiompana amin’ny fanaovana asa mivaingana ho an’ny vahoaka, dia sampandraharaha miankina amin’ny Fanjakana (organismes rattachés) miisa 3 no nofoanana teo anivon’ny Primatiora. Isan’izany ny Secrétariat technique permanent pour la coordination de l’aide (STPCA), ny Centre de formation pour le développement de Madagascar (CFDM) ary ny Comité interministériel de lutte contre la contrefaçon sur le marché illicite des médicaments (CILCMIM). Raha ny fantatra dia efa misy minisitera hafa manatanteraka ny asan’izy ireo. Izao dia ho fanatanterahana ny toromarika nomen’ny Filoham-pirenena tamin’ny volana desambra, mahakasika ny tokony hifehezana sy hampihenana ireo fanampiana ara-bola homena ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny izay miankina amin’ny minisitera kanefa tsy ahitam-bokany mivaingana amin’ny fiainam-bahoaka ny asa ataony.

Ankoatra izay, sampan-draharaha miankina amin’ny minisitera samihafa miisa 10 no foana ihany koa nandritra ity filan-kevitry ny minisitra ity. Tao amin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana dia ny INCC, ny IMI ary ny SIDEMA no voakasik’izany. Ny ONESEF, ny ANAE ary ny SAGE kosa ho an’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovain-jafy. Ho an’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia ny CEFOM sy ny CNEMD. Farany, ho an’ny minisiteran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arakasa dia ny INFOR sy ny CNFPAR no nofoanana.

“Be loatra ny volam-panjakana mivoaka amin’ireny”

Omaly, nilaza ny Minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, fa iny fanapahan-kevitra iny dia tafiditra ao anatin’ny fametrahana ny Fanjakana Tsara tantana ataon’ny Fitondram-panjakana. Nambarany fa tsy vitsy ireo Minisitera izay lasa “budgetivore” na handaniana volabe kanefa asa tokony ho tsy ilàna “organismes rattachés” akory. “Be loatra ny volam-panjakana mivoaka amin’ireny rafitra ireny kanefa misy fomba hahafahana manatanteraka ny asan’izy ireo, izay tsy ao anatin’ny fandaniana volam-panjakana”, hoy izy. Marihina fa ny Minisiteran’ny Fitsarana dia manana rafitra mazava miara-miasa sy miara-misalahy aminy, dia ny cours des comptes. Ity farany no manara-maso ny fomba fitantanana rehetra, manomboka hatrany amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, hatrany amin’ireo rafitra faran’ny tsotra amin’ny antanan-tohatra. Manana ny fahaleovantenany ny Cours des comptes. Izy ireo no nanao fanadihadiana momba ireny rafitra miankina amin’ny Fanjakana ireny.

Raha tsiahivina, tamin’ny taon-dasa dia nitondra fanazavana mahakasika ny fahataran’ny fandoavana ireo karama sy tambin-karama, ary vola rehetra tokony haloan’ny Fanjakana kanefa tsy voaloa tamin’izany ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo. Raha ny fanazavany dia tsy olana ara-bola no nahatonga izany, fa hetsika fanadiovana lehibe atao eo anivon’ny Fitantanam-bolam-panjakana, indrindra amin’ireo vola mivoaka. Nivoitra nandritra ny valandresaka niarahana tamin’ny mpanao gazety nataon’ity Minisitra misahana ny fitantanam-bola ity fa araka ny fitsirihana natao, dia isan’ireo antony mahatonga ny fanodikodinana ny volam-panjakana ireo “organismes rattachés” na ireo rafitra miankina amin’ny Fanjakana eny anivon’ireo andrim-panjakana sy ireo minisitera maro samihafa eto amin’ny Firenena. Tsy azo ekena ny toe-javatra toy izany ka tsy maintsy napetraka ny lamina mba hisian’ny fitantanana tsaratsara kokoa ny fandaniam-bolam-panjakana. Ary indrindra hialana amin’ny fanodikodinana.

Fermer