Songadim-baovaoToekarena

FIARAHA-MIASA HO FAMPIAKARANA NY TAHAM-BOKATRA Hisitraka zezika biolojika amin’ny vidiny mirary ireo tantsaha

Vokatry ny fiaraha-mientan’ny sehatra tsy miankina sy ny Fanjakana malagasy, ho fampiakarana ny taham-bokatra, ary indrindra ho fanatrarana ny velirano fahasivy amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, dia hisitraka zezika biolojika sy manara-penitra « Guano » amin’ny vidiny mirary ireo tantsaha, manomboka izao. Fantatra, fa mahavelon-taraina ireo tantsaha ny fiakaram-bidy eo amin’ny zezika afarana avy any ivelany, toy ny « NPK ». Manoloana izany indrindra, dia nanao ezaka lehibe ny eo anivon’ny Minisitera miahy ny Fambolena sy ny fiompiana, ary ny orinasa Guanomad, mba hisitrahn’ireo tantsaha ny zezika biolojika. Nosoniavina ny talata lasa teo, araka izany, ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ity orinasa mpamokatra zezika ity, sy ny Minisitera, izay nahafahana indrindra nametra amin’ny vidiny mirary ireo zezika hovatsian’ny orinasa an’ireo tantsaha manerana ny faritra 23, araka ny filàna ho an’ny taom-pambolena 2022. Fantatra, tamin’izany, fa ny orinasa izay miantoka ara-bola mialoha ireo zezika vatsiana (préfinancement de la production). Tafiditra tao anatin’ity fifanarahana ihany koa ny faneken’ny orinasa Guanomad ny fiantohana ny fahatongavan’ireo zezika ara-potoana, araka ny tetiandrom-pamokarana, ary ny fanaterana izany eny amin’ny fiobem-paritry ny Minisitera. Fantatra, fa ny zezika « Guano » dia zezika ara-biolojika ampiasaina amin’ny karazam-boly rehetra, ary manan-karena ireo singa rehetra ilain’ny voly. Zezika biolojika 100 taonina no efa novatsiana ny faritra Alaotra Mangoro, talohan’izao fifanarahana natao sonia izao, raha ny fantatra.

Fermer