KolontsainaSongadim-baovao

FAMETRAHANA AMIN’NY TOERANY NY KOLONTSAINA: Nasongadina teo amin’ny sehatra afrikana ny ezaka vita

Nandray anjara fitenenana tamin’ny fivorian’ireo Minisitry ny Kolontsaina aty Afrika ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina malagasy Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Teboka maro, mifandraika amin’ny fampiroboroboana ny sehatry ny Kolontsaina ataon’ny Fitondram-panjakana ankehitriny, no navoitrany tamin’izany. Nisy koa ny tolo-kevitra nomeny nandritra ny fivoriana.

Ministra 47 avy aty amin’ny firenena afrikana, ny Tale jeneraly lefitry misahana ny kolontsaina eo anivon’ny Unesco, sy ireo fikambanana iraisan’ny Afrika samihafa no miara-mikaondoha mandritra ny 2 andro, androany 31 janoary sy rahampitso 1 febroary 2022, amin’ny alalan’ny fivoriana ampitain-davitra. Fakan-kevitra momba ny politikan’ny kolontsaina ampiharin’ny firenena afrikana tsirairay avy no votoatin’ny fivoriana. Entina indrindra hanangonana ireo ezaka rehetra nataon’ny firenena tsirairay avy aty Afrika eo amin’ny lafiny kolontsaina no atao, hanomanana ny fihaonambe antampony « MONDIACULT 2022» hatao any Mexico, Mexique ny volana novambra 2022 ho avy izao. Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo no nandray anjara fitenenana faharoa tamin’ireo minisitra maro izay misolo tena ny fireneny avy, taorian’ny minisitry ny Kolontsaina sy Serasera avy any Sénégal tamin’ity maraina ity. Marihana fa ny firenena Senegaley no Filoha mitarika ity fakan-kevitra aty amin’ny faritra Afrika ity.

Politikam-pirenen’ny Kolontsaina                 

Notsindrian-dRamatoa minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina ny fananan’i Madagasikara Politikam-pirenena momba ny Kolontsaina vaovao nanomboka ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika hanan-kery ny lalàna momba izany, ny 4 aogositra 2021. Notanisainy tao avokoa ny ezaka goavana nataon’ny firenena malagasy teo amin’ny lafiny kolontsaina sy zavakanto, ny fananganana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina isam-paritra, ny ivotoeram-pikotrehana tanora mpandraharaha ara-kolontsaina, ny fanaovana ny satan’ny mpanakanto matihanina, ny fananganana Mozea isaky ny renivohi-paritany, ny fanarenana indray ireo harem-bakoka tsy misy mpikarakara nandritra ny taona maro, ny fananganana toerana iseharan’ireo mpanakanto isan-tsokajiny tahaka ny teatra, ny dihy, ny mpanao hosodoko, ny mpanao sary sokitra, ny mpanao sary pika sy ny maro hafa.

Nosoritany sahady ihany koa ny ezaka hatao amin’ity taona vaovao ity, dia ny fanovana ara-drafitra na « réformes » hatao amin’ny fiarovana ny zon’ny mpamorona, ny ady amin’ny sangan’asa hosoka, ny fitsinjovana ara-tsosialy ho an’ny mpanakanto matihanina. Tolokevitra nataon’i Madagasikara nandritra ny fivoriana ny hanamafisan’ny Unesco ny fanohanana ireo matihanina eo amin’ny lafiny kolontsaina sy zavakanto izay tena niharam-pahavoazana noho ny fisian’ny valan’aretina Covid-19 maneran-tany.

Fermer