Songadim-baovaoSosialy

FANAMPIANA VOKATRY NY RIVODOZA: Nitondra ny anjara birikiny ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny Tany

Voinkavamahatratra. Tsy sakana velively ho an’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika amin’ny fanampiana ny mpiara-belona ny mbola tsy fananana Minisitra tompon-toerana. Ho fanatanterahana ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena sy ny toromariky ny Praiminisitra sady Minisitra mpisolo toerana eo anivon’ny Minisiteran’ ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanokarena Stratejika, nisy ny ezaka fiaraha-mientan’ny mpiasa sy ny Minisitera ho fanampiana ireo niharam-boina vokatry ny rivodoza.

Tonga nisolo tena ny Ministera nitondra ireo fanampiana teny ifotony ny ekipa notarihan’ny Talen’ny Kabinetra Andriamatoa Ratafika, nanomboka ny 14 Febroary lasa teo.Tokantrano sy tantsaha tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Iaritsena, Distrika Ambalavao no notolorana vary amin’ny kitapo sy masomboly hahafahana manao voly avotra. Nisy ihany koa ny fanampiana ho fampitaovana amin’ny fanarenana ireo tranon-tsekoly nahitana faharavana. Nitohy tany amin’ny Faritra Vatovavy izany ny Alarobia 16 Febroary, ka fotsim-bary roa taonina, voamaina 20 kitapo, savony 2500, Sur’eau no natolotra ho an’ireo mponina tao amin’ny Fokontany Mahatsinjo Kaominina Mananjary sy ireo Fokontany 12 ao anatin’ny Kaominina Tsaravary. Tokantrano manodidina ny 2500 no nisitraka izany. Nisy ihany koa ny fanolorana bodofotsy 200 isa ho an’ireo zokiolona sy vehivavy bevohoka na tera-bao. « Izao no natao dia mba hitsinjarana ireo fanampiana any amin’ireo tokony hisitraka izany eny ifotony”, hoy ny fanazavan’ny Minisitera. Mbola hitohy any amin’ny Faritra hafa izay isan’ny mitondra takaitra izao tolo-tanana ataon’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika izao.

Fermer