Songadim-baovaoSosialy

FANAMARIHANA NY 08 MARSA: Nanainga hihazo an’Amoron’i Mania, Vatovavy ary Fitovinany ny “caravane de la santé”

I Manakara no handray ny ivon’ny fankalazana ny andro iraisampirenena ho an’ny vehivavy, 08 marsa, amin’ity taona ity. Toy ny fanao isan-taona, vao manomboka mitsidika ny volana marsa dia efa mandeha ny hetsika fanamarihana izany ho antsika eto Madagasikara. Omaly, nisy ny fanamarihana ny fiaingan’ny « caravane de la santé » izay hanao hetsika ara-pahasalamana isan-karazany manomboka ao amin’ny Faritra Amoron’i Mania, mitohy ao Vatovavy, ary tsy mifarana raha tsy any Fitovinany.

Amin’ny talata 08 marsa 2022 ho avy izao no ankalazana ao amin’ny renivohitry ny Faritra Fitovinany ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy. Efa manomboka mandeha ny hetsika rehetra ho fanamarihana izany amin’izao fotoana. Maro ireo hetsika sosialy manodidina izany ary anisan’ny tena goavana ny tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ho an’ny reny sy ny zaza amin’ny alalan’ny « Caravane de la santé » izay nanainga omaly ary hitety ireo Faritra Amoron’i Mania, Vatovavy ary Fitovinany. Nanatrika ny fiaingan’izany ny Vadin’ny Filoham-pirenena, sady Filohan’ny Fikambanana Fitia, Ramatoa Mialy Rajoelina. Nambarany fa mendri-piderana ny finiavan’ny mpisehatra marolafy miara-mientana ho an’ny fahasalamana. « Tsy vitan’ny hoe sarobidy fotsiny mantsy ny fahasalamana fa tsy ny rehetra no afaka misitraka izany. Izay no mahatonga ahy resy lahatra ary manao fanentanana mba hanao ny ezaka rehetra ka hitodika any amin’ny mponina tena marefo ny asa sosialy izay ataontsika indrindra fa amin’ny fotoan-tsarotra toy izao”, hoy izy nandritra ny lahateniny.

Havaozina isan-taona

Tsara ho fantatra fa lafin-javatra maro no hita ao anatin’ity hetsika “caravane de la santé” ity, ary nambaran’ny Filohan’ny Fikambanana Fitia fa hitondrana fanavaozana hatrany izany isan-taona. Isan’ireo voakasika voalohany amin’izany ireo vehivavy sy ny ankizy, ka hisy ny fizaham-pahasalamana, fisafoan’ny reny bevohoka, fanaovam-baksiny, fandrindram-piterahana sy fahasalamana ara-pananahana, fitsaboana nify sy ativava, échographie, fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza. Sambany tamin’ity taona ity no nisy ny fitiliana ny diabeta sy ny fitsaboana mifanaraka amin’izany. Tsara tsindriana fa mifanindran-dalana amin’izany fitsaboana rehetra izany ihany koa ny fanentanana amin’ny ady amin’ny herisetra.

Raha tsiahivina, vao herinandro lasa izay dia nisy ny fandefasana maika ny “caravane” ahafahana mandray an-tanana ara-pahasalamana, maimaim-poana hatrany, fanampiana ho an’ireo mpiray tanindrazana any Atsimo Atsinanan’ny Nosy tra-pahavoazana noho ny rivodoza. Fitsaboana sy fanentanana no natao tamin’ireo mponina tao Ifanadiana, Mananjary, Manakara, Farafangana, Vohipeno, Vaingaindrano, ka maherin’ny 9000 ireo olona afaka nisitraka ny voka-tsoa avy amin’izany. “Tena zava-dehibe loatra amiko ny fikatsahana ny mahasoa sy ny fahasalaman’ny vehivavy sy ny ankizy. Iankinan’ny aina tokoa ny fandefasana ny caravane médicale toy izao satria ahafahana miatrika ny takaitra navelan’ny rivodoza sy hitsaboana ny aretina aterany”, hoy ny fanazavan-dRamatoa Mialy Rajoelina.

Fermer