PolitikaSongadim-baovao

FAHATSIAROVANA NY FAHA 75 TAON’NY TOLO-PANAFAHANA 1947 : “Fanilo miampita amintsika ny fitiavan-tanindrazana nasehon’ireo mpitolona”

“Ilo tsy very, tsy maty ao am-po ny fanavotana ny Firenena”, io no teny filamatra nentina nahatsiarovana ny faha 75 taon’ny tolo-panafahana ny 29 Marsa 1947. Hetsika samihafa no nisy nanerana ny Faritra maro teto Madagasikara, raha toa ka i Manakara kosa no nandray ny ivon’ny fanamarihana, izay notarihin’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina. “Ny tantara tsy fanadino ary tsy ho avelantsika ho raraka an-tany ny herim-po sy herin-tsaina nananan’ ireo nitolona nanohitra ny fanjanahan-tany”, hoy ny Filoha.

« 29 martsa: Andro tsy azo kosehina eo amin’ny tantaran’ny firenena. Andro tsy hay hadinoina » hoy ny Filoha Andry Rajoelina, omaly. Mifamatotra amin’ny tantaram-pirenena ny daty satria Malagasy maro no nivondrona sy niara-nientana tsy nisalasala fa nisafidy namoy ny ainy hanohitra ireo mpanjanantany sy hamerina ny fiandrianam-pirenena tamin’io fotoana io. Mahatsiaro manokana sy manome voninahitra ary maneho fankasitrahana ny tolona sy fanoloran-tenan’izy ireo ny firenena, rehefa tonga ny 29 Marsa. « Ho tsaroantsika hatrany ary tokony ho mbola ho tsaroan’ny taranaka fara mandimby izany, mba ho fanilo miampita ny fitiavan-tanindrazana », hoy ny Filoha. Nasehon’ireo Malagasy razambentsika, hoy izy, fa tsy misy mahatohitra ny firaisankina sy ny firaisam-po ary ny firaisan-tsaina. Mipetraka ho lova tsara indrindra sy modely navelan’ireo mahery fo ho an’ny taranaka izany firaisan-tsaina izany. Ny firaisan-kina sy fiaraha-mientana rehetra, araka izany, no tokony ho ampinga entina miady amin’ny fahavalom-pirenena izay miova endrika ankehitriny, izay mahatonga ny fahataran’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny fiaraha-mientan’ny rehetra, ny firaisan-kina sy ny tsy fanekena ny fizararazana ihany koa no manamarika fa tsy very maina, ary tsy raraka an-tany ny sorona nataon’ireo mahery fo, namoy ny ainy tamin’ny tolom-pahafahana. Tanjon’izy ireo ny mba hiverenan’ny fahaleovantenan’ i Madagasikara indray sy hanananany ny toerany maha izy azy eo anatrehan’izao tontolo izao. « Hiaraka hamelona indray ny fanilon’ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika mba tsy ho very ny fanavotana ny firenena ary mba ho tafita sy ho sambatra tokoa i madagasikara », hoy hatrany ny Filoha.

Fanamarihana ofisialy tao Manakara

Ivon’ny fanamarihana tamin’ny fomba ofisialy ny faha-75 taonan’ny tolom-panafahan’ny 29 marsa 1947 ny lanonana notarihin’ ny Filohan’ny Repoblika sady Lehibe Faratampony ny Foloalindahy Andry Rajoelina tao Ambalakararay , Distrikan’i Manakara, Faritra Fitovinany omaly. Nofidiana hanaovana ny fanamarihina ara-pomba ofisialy i Manakara noho izy toerana isan’ny nipoahan’ny ady amin’ny mpanjanantany niaraka tamin’i Moramanga, ny 29 martsa 1947.  Notanterahina teo Ambalakararay, toerana misy ny fasan’ireo Malagasy lavo noho ny tolon’ny 1947, ny fahatsiarovana.

Tahaka ny teny amin’ny fasan’ny mahery fo teny Avaratr’Ambohitsaina, izay nametrahan’ny Filoham-pirenena fehezam-boninkazo ihany koa, dia natomboka tamin’ny fisafoana ny andian-tafika ny Lanonana tao Manakara. Niroso tamin’ny fametrahana ny fehezam-boninkazo avy eo ny Filohan’ny Repoblika ary niaraka taminy tamin’izany ny zaza sy tanora iray izay Taninketsa Fanilon’ny 1947. Nisy ihany koa ny fifandimbiasam-pitenenana. Nisantatra izany ny Solontenan’ny Bekotro maro holatra, narahin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard ary namarana izany ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina. Taorian’izay dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo mitam-pihavanana niarahan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoakan’i Manakara, Ampanjaka sy ireo manam-pahefana tao an-toerana.

Fermer