Manokana Covid-19

COVID-19: Sitrana avokoa ny 13 492 tamin’ireo 14 475 efa nahitana tsimokaretina

Mitombo hatrany ireo olona sitrana eto amintsika, ary midina hatrany kosa ny taham-pahazoana coronavirus, aorian’ny fitiliana atao isan’andro, eto Analamanga hatrany amin’ny faritra. Raha ny totalin’ireo olona sitrana eto amintsika dia efa mahatratra 13 492, tamin’ireo marary efa voatily hatramin’izay, izay mahatratra 14 475. Tsy nisy hatrany ireo nodimandry tao anatin’ny andro vitsivitsy, tamin’ny antontanisa farany avy amin’ny CCO…

Mitohy hatrany ny fitiliana ataon’ireo ivon-toerana mpanao izany eto amintsika, amin’ny alalan’ny PCR, sy ny GenExpert. Hita ho mihena hatrany, anefa, amin’izao fotoana ny taham-pahazoana io tsimokaretina coronavirus io, raha ny antontanisa avoakan’ny CCO. Raha ny taham-pahasitranana eto amintsika, dia efa maherin’ny 93%, raha oharina amin’ireo efa voan’ny covid voatily hatrany am-boalohany izay mitotaly 14 475. Ny totalin’ny sitrana ankehitriny dia mahatratra 13 492. Raha ny tarehimarika vaovao navoakan’ny teo anivon’ny Foibem-pibaikoana ny covid-19 indray, dia fantatra fa miisa 73 ireo tranga vaovao hita farany. Nitombo 56 isa kosa ireo sitrana rehetra, izay nahazoana io totaly 13 492 io. Niampy 17 ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana, ka mahatratra 805 izy ireo. Ny marary mafy dia niampy iray, ka mahatratra 75 izy ireo ankehitriny. Tsy nisy ny lavon’ny valanaretina tamin’io antontanisa farany io, ary mbola mijanona ho 178 isa hatrany izy ireo. Ny fitiliana vita nahazoana ireo tranga vaovao dia mahatratra 446 isa. Ny fitiliana PCR dia miisa 351, raha 95 isa no nataon’ny teknikam-pitiliana GenExpert. Raha ny fitambaran’ny fitiliana efa vita hatramin’izay indray, dia mahatratra 55 726, ho an’ny PCR, ary ny GenExpert kosa dia efa nahavita 5 301 isa.

Tranga vaovao, sitrana sy marary mafy

Nitondra ny tarehimarika vaovao ny Profesora Vololontiana Hanta, mpitondra tenin’ny CCO,

Faritra maromaro no nahitana ireo olona nahitana coronavirus tao anatin’ny 24ora, ka tamin’ireo tranga vaovao miisa 73 farany, ny 26 isa tamin’izany dia fantatra fa teto Analamanga. Nisy ny sitrana miisa 17. Faritra Vakinankaratra nisy tranga vaovao voatily miisa valo, nisy koa sitrana miisa dimy. Nisy tranga vaovao iray koa tany amin’ny faritra Atsinanana, tao Toamasina. Tsy nisy ny sitrana. Alaotra Mangoro tsy nahitana tranga vaovao, saingy nisy sitrana iray. Matsiatra Ambony nisy tranga vaovao miisa roa, ary nisy sitrana miisa valo notsaboina tao Andrainjato. Boeny nahitana tranga vaovao miisa enina, ary nisy sitrana miisa 14. Sofia nahitana tranga vaovao miisa valo tao Antsohihy, tsy nisy ny sitrana vaovao. Diana nisy tranga vaovao miisa 21, ka tao Antsiranana voalohany ny 15, ary enina tao Ambilobe. Nisy koa ny sitrana tany an-toerana miisa enina, ka dimy tao Antsiranana, iray tao Ambanja. Atsimo Andrefana tsy nisy tranga vaovao, saingy nisy ny sitrana soa aman-tsara tao Toliara, miisa dimy tao an-toerana. Anosy nahitana tranga vaovao iray, saingy tsy nisy sitrana vaovao.

Faritra valo ahitana marary mafy

Amin’ireo marary mafy miisa 75 tafiditra amin’ireo marary mbola manaraka fitsaboana ankehitriny, fantatra fa misy amin’izy ireo no ahitana soritraretina, raha misy ny tsy ahitana izany. Ny 49 amin’izy ireo eto Analamanga, ka ny 26 ao Befelatanana, ny sivy etsy amin’ny hopitaly HJRA, ny iray eny Anosiala, ny dimy eny amin’ny hopitaly Andohatapenaka, valo raisin-tanana etsy amin’ny CTC Mahamasina. Any Antsirabe misy telo, Fianarantsoa misy 13, Toliara ny telo, ao Boeny ny telo, Morafeno Toamasina ahitana iray, Diana misy marary mafy roa, Ihorombe misy iray.

Fermer