Songadim-baovaoSosialy

IMERINTSIATOSIKA: 240 amin’ireo toeram-ponenana miisa 320 hatsangana no efa mijoro

Nanazava ny Sekretera jeneralin’ny SENVH.

Ny 85%-n’ireo toeram-ponenana hatsangana ao amin’ny Kaominina Imerintsiatosika ankehitriny no efa no vita, araka ny nambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana (SENVH), Ramatoa Ravoavinorosoa Léa. Miisa 320 ireo trano ho atsangana eny amin’ity kaominina ity, ka ny 240 amin’ireo no efa mijoro amin’izao fotoana izao. Mbola andalam-pametrahana kosa ny 80, araka ny fanazavana hatrany. Ireo olona voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro no hatao laharam-pahamehana amin’ny fisitrahana an’ireo trano ireo. Etsy ankilany koa anefa, azon’ny olona hafa atao ny misitraka ny trano amin’ny alalan’ny “vente-location”. Izany hoe, manofa mandritra ny fe-potoana voafaritra ny olona iray. Ary any amin’ny farany dia azon’ilay mpanofa ny trano. “Ny fahafaha-manao izay fanofana izay no fepetra voalohany hisitrahana ny trano”, hoy ny fanazavana. “Tsy voafaritra hoe mpiasam-panjakana na tsia fa afaka misitraka daholo rehefa manana fahafahana manofa trano, sy afaka miara-miasa amin’ireo banky  eto an-toerana”, hoy hatrany izy nanampy fanazavana. Nomarihiny fa tsy ny Fanjakana no hanao an’ilay  fitakiana hofan-trano isam-bolana, fa ny banky. Ary mbola misy koa ireo fepetra hafa apetraky ny banky.

Fanamboaran-dalana 700 metatra

Omaly, nisy ny fanamarihana ny fanombohan’ny asa fanamboarana ny lalana mirefy 700 metatra mandalo ny toeram-ponenana natsangana, izay ho atao rarivato. Lalana izay tafiditra ao anatin’ireo mampifandray kaominina vitsivitsy manodidina an’Imeritsiatosika. Haharitra telo volana ny fanatanterahana ny asa, araka ny voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra. Nilaza ny ben’ny tanànan’Imerintsiatosika, Andriamatoa Andriambolanarivo Parisoa, fa samy tanin’ny Kaominina daholo, na ny nanaovana ny toeram-ponenana vao natsangana, na ity lalana vao amboarina ity.

Nisy fifanarahana izay nataon’ny Kaominina sy ny SENVH tany aloha  ny amin’ny hanomezan’ny Kaominina tany hanaovana tetikasa, fa kosa ao amin’ilay tanin’ny Kaominina misy abatoara. Noho izany, anjaran’ny SENVH no manamboatra abatoara vaovao, raha tsy maintsy harodana noho ny fananganana ny toeram-ponenana, hoy ny fanazavana. Tafiditra tao anatin’ny fifanarahana ihany koa ity fanamboaran-dalana ity, ary izao tanteraka izao. Ny kaominina Miandrandra, Ambohimandry, Ambohipandrano, Miantsoarivo, no anisan’ny hahazo tombontsoa amin’ny fahavitan’ity ampahan-dalana ity, ankoatra ireo fokontany 15 ao amin’ny kaominina Imerintsiatosika.

Fermer