PolitikaSongadim-baovao

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO: “Aoka izay ny fanenjehana ireo Ben’ny tanàna Freedom”

“Izay mitady hiady amin’ny ben’ny tanàna manohana ny Filoha, na miady amin’ny ben’ny tanàna Freedom, dia miady amin’ny Filoha izy izay, satria ny Freedom dia anisan’ny voalohany manohana ny Filoha...Izay mikitikitika ny Ben’ny tanàna Freedom, dia miady amin’ny Lalatiana izy izay”, io no ampahany tamin’ny lahateny nataon’ny Filohan’ny Antoko Freedom, Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, tao Tsiroanomandidy omaly, raha namaly ireo tomponandraikitra sasantsasany manao tsindry amin’ireo olomboafidin’ny Antoko ny tenany.

Isan’ny Antoko politika voalohany manohana ny Filohan’ny Repoblika ny Freedom. Mbola voalohany ihany koa nanao fanambarana nangataka indray ny mbola hirotsahan’Andriamatoa Andry Rajoelina hofidiana amin’ny taona 2023. Midika izany fa anaty faharesen-dahatra tanteraka ny Antoko amin’ny fanarahan-dia ny Filoha Andry Rajoelina, fa tsy miankina amin’ny seza na tombontsoa manokana. Miseho lany anefa ankehitriny ny antsojay sy ny tsindritsindry ataona tomponandraikitra (olom-boafidy, olom-boatendry) sasantsasany amin’ireo olom-boafidin’ny Antoko Freedom. Isan’ireo lasibatra amin’izany ireo ben’ny tanàna lany tamin’ny Antoko Freedom ao amin’ny Faritra Bongolava. Ny 17 amin’ireo ben’ny tanàna 30 ao amin’ity Faritra ity, dia avy amin’ny Antoko Freedom avokoa. Eo anatrehan’izany, nilaza omaly ny Filohan’ny Antoko Freedom, Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, fa “Izay mitady hiady amin’ny ben’ny tanàna manohana ny Filoha, na miady amin’ny ben’ny tanàna Freedom, dia miady amin’ny Filoha izy izay, satria ny Freedom dia anisan’ny voalohany manohana ny Filoha…Izay mikitikitika ny Ben’ny tanàna Freedom, dia miady amin’ny Lalatiana izy izay”. Ohatran’ny tsy niteny izahay hatramin’izay dia nandihizana. Ampy izay!…Aoka izay ny fanenjehana ny ben’ny tanànanay miasa. Aoka izay ny fanenjehana ireo ben’ny tanàna miaraka amin’ny Lalatiana”, hoy hatrany izy nanamafy

Fanesorana Governora?

Etsy ankilany, misy manely ao amin’ny Faritra Bongolava ankehitriny fa efa tsy manana Governora intsony ny Faritra, sy hoe efa nesorina amin’ny toerany ny Governora. “Tsy misy olom-boafidy, na olom-boatendry, na Minisitra , na iza na iza, manana fahefana miteny fa miala ny Governora iray. Ny Filohan’ny Repoblika irery ihany no manana an’izany fahefana izany”, hoy Ramatoa Filoha nasionalin’ny Antoko Freedom. Nohamafisiny fa Didim-panjakana ihany no manala Governora. Izany hoe, tsy misy Governora miala amin’ny toerany raha tsy fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena. Novakian-dRamatoa Lalatiana Andriatongarivo bantsilana fa izay miady amin’ny Governora dia miady amin’ny Filoham-pirenena izay nanendry azy ireo koa. Tsy misy tsy mahalala ny rehetra fa mpikambana ao amin’ny Governemanta Ramatoa Lalatiana Andriatongarivo, sady Mpitondra tenin’ny Governemanta mihitsy. Dikany, tsy maintsy ny tenany no mahalala mialoha raha toa ka misy izany fanovana Governora izany, mialohan’ny olon-kafa aty ivelan’ny Governemanta.

Mila tsara fitondran-tena

Nilaza Filohan’ny Antoko Freedom fa mbola misy ireo tomponandraikitra sasantsasany zatra ny lalan-dririnina ka mbola mikasa hanao bizibizina amin’ireo ambaratongam-pahefana isan-tsokajiny. “Mila tsara fitondran-tena raha mbola mikasa hanohana ny Filohan’ny Repoblika, mila madio tanana fa tsy mpameno paosy manambaka vahoaka”, hoy ny fanambarana nataony. Nolazainy fa ny Filohan’ny Repoblika hatrany no voahoso-potaka amin’ny ataon’ny tomponandraiki-panjakana sasantsasany any ifotony. Ireny tomponandraikitra ireny anefa dia mahasahy mitonona mihitsy fa miara-dalana amin’ny Filoha. Tsara tsiahivina, tamin’ny fanombohana ny taom-pikatrohana 2022, ny 01 Aprily teo koa ny Antoko Freedom dia efa nampaneno lakolosy mahakasika ireo olom-boatendry sasantsasany izay manao antsojay amin’ny olom-boafidin’ny Antoko Freedom. Notsindrian’ny Filohan’ny Antoko tamin’izany fa tokony ho ny Filoha izay hiaraha-manohana no jerena fa tsy ny namana indray no enjehina.

Fermer